Voorlopig geen kerkdiensten meer die u kunt bijwonen. We blijven natuurlijk wel online diensten aanbieden. 

Lieve gemeenteleden,

Afgelopen maandag is de lockdown verder aangescherpt. Als kerkenraad hebben we de laatste dagen de ontwikkelingen op ons in laten werken. We hebben besloten om vanaf nu geen zondagse kerkdienst te organiseren waar gemeenteleden in de kerkzaal welkom zijn. Wel blijven enkele medewerkers er trouw voor zorgen dat u een online dienst kunt volgen. Ook de kerstvieringen kunnen helaas niet worden bijgewoond. Dit gedurende de periode van deze vrijwel algehele lockdown, die naar verwachting tot medio januari aan zal houden.

De maatregelen doen ons allemaal pijn. En ook het nemen van dit besluit was geen gemakkelijke. We hadden u als kerkenraad zo graag zowel op Kerstavond twee vieringen als ook op eerste Kerstdag twee diensten aangeboden. Alle voorbereidingen waren in volle gang. Het was een mooi plan waarbij u ongeacht de eerste letter van uw achternaam, in een dienst welkom was. We vinden alleen dat we dit moeten herzien.

De overheid, de PKN en ook het CIO raden aan om thuis te blijven, maar ze staan een kerkdienst met 30 gasten nog wel toe. Dus strikt gezien de regeltjes en adviezen, zouden we wel de kerkdeuren open mogen houden. We zijn er ook van overtuigd dat we dat tot nu toe op een veilige en verantwoorde manier hebben gedaan. Maar er speelt meer dan alleen de veiligheid van onze leden inde kerkzaal.

Als kerkenraad stellen we dat ook wij een morele plicht hebben om het goede voorbeeld te geven en zo min mogelijk bewegingen en contacten te faciliteren. Uit solidariteit met anderen die ook veel is ontzegd. En vooral ook uit respect voor medewerkers in de zorg die met lede ogen aanzien dat er toch nog steeds zoveel mensen op de been zijn. Door nu allemaal onze uiterste best te doen in het beperken van contacten, komen we hopelijk eerder van deze beperkingen af. Daar wilen we als kerk mede het goede voorbeeld in geven.

We rekenen erop dat u ons besluit begrijpt. Hoe pijnlijk dit voor u misschien ook is.

Nog een suggestie van mij persoonlijk. De sfeer in de samenleving lijkt iets grimmiger te worden. Het ligt daarbij erg voor de hand om naar anderen te kijken. Wat zij fout doen, bijvoorbeeld. U kunt de vergelijkende bril opzetten en wijzen naar andere kerken die wel gewoon open blijven. Die maken kennelijk een andere afweging. En dat is hun goed recht. Er zijn ook kerken in hetzelfde dorp die ook nu al aangeven tot medio januari dicht te gaan. U kunt ook deze vergelijkende bril ook afzetten, uw ogen voor een moment sluiten en u inleven in het gegeven dat we als kerk een positief signaal willen afgeven. We willen solidair zijn en maximaal bijdragen aan het beperken van bewegingen en contacten. Dat we de pijn die dat ons doet, willen we met een goed gemoed dragen. Dat we niet afhankelijk zijn van wat anderen denken of doen. Wij volgen wat wij denken dat goed is.

Daarnaast nog drie oproepen. Juist nu we elkaar voorlopig in de kerk niet kunnen zien, hebben deze initiatieven nog meer waarde. Vooral ook in deze kerst- en nieuwjaarstijd:

  1. Doet u vooral mee met het digitale koffiedrinken om 1115u na de zondagse dienst. Zie de aanwijzingen in de bijlage van deze zondagsbrief.
  2. Hieronder staat een uitnodiging om mee te doen met de digitale nieuwjaarsgroet.
  3. Draagt u vooral de komende week bij aan het letterlijk verlichten van deze donkere periode onder het kopje: “Verhalen van Hoop / Pareltjes van Positiviteit”. Deel met elkaar wat je op de been houdt. Bemoedig elkaar.

Gods zegen toegewenst, ook in deze periode waarbij we ook zonder elkaar te zien onze verbondenheid kunnen uiten.

Jullie preses,

Johan Wagner