Beste gemeenteleden,

De kerkenraad heeft zoals u weet een pakket acties besproken om samen deze tijd met beperkingen zo goed mogelijk op te vangen. Houd u deze zondagsbrieven en ook het Contact en de website in de gaten.

De kerkenraad heeft de huidige ‘toegangsregeling van de erediensten’ geëvalueerd. We zijn heel verheugd om te zien dat (vrijwel) iedereen heel goed meewerkt met digitaal opgeven, afstand houden en het dragen van een mondkapje tijdens verplaatsingen. Dank daarvoor! We zien geen betere alternatieven dan het opsplitsen van het alfabet, maar willen toch een paar aanpassingen doen. Opvallend was dat in het eerste deel van het alfabet A t/m L meer mensen en kinderen naar de kerk komen dan bij M t/m Z. Om die reden willen we de deling in het alfabet aanpassen. De mensen met achternamen beginnend met L ‘verhuizen’ naar het laatste deel: L t/m Z.

Daarnaast willen we heel graag elke zondag de kinderen gelegenheid geven naar de kerk en nevendienst te komen. Wanneer dat betekent dat er een (groot)ouder meekomt, willen we dat natuurlijk accepteren. Iedereen begrijpt dat we zoveel mogelijk leden de kans willen geven om naar de dienst te komen. Dus we streven naar zo min mogelijk begeleiders van kinderen die met hun achternaam ‘niet aan de beurt zijn’. We rekenen op uw medewerking en begrip hiervoor.

De laatste zondag van het kerkelijk jaar valt op 22 november. De kerkenraad heeft besloten die zondag de plaatsen te reserveren voor familieleden van degenen die ons dit kerkelijk jaar zijn ontvallen. Zij dienen zich natuurlijk ook digitaal aan te melden. Zoals in het onderstaande overzicht is te zien, vervalt die zondag dus de alfabet-richtlijn.

Zondag 15 nov:                  L t/m Z

22 nov:                 alleen voor uitgenodigde familieleden door het pastorale team

29 nov                  A t/m K (doopdienst):

6 dec:                    L t/m Z (avondmaal zie ook aankondiging in volgende zondagsbrief)

Over de diensten in de kerstmaand vergaderen we begin december. We moeten flexibel blijven.

Namens de kerkenraad wens ik u een goed weekend met een inspirerende zondag!

Johan Wagner, preses