Beste gemeenteleden,

Ook deze keer ontvangt u een zondagsbrief die afwijkt van wat we allemaal gewend zijn. De afgelopen week afgekondigde maatregelen van zoveel mogelijk afstand houden, blijven nog wel even van kracht. Spannend die onzekere tijden. Ook vreemd. We zijn dit niet gewend, dat blijkt ook wel wanneer je in de supermarkt wat voorzichtig aftast hoe de ander rekening houdt met die inmiddels gevleugelde 1,5 meter die we in acht moeten nemen om de kans op besmetting te verminderen.

Ik heb voor u weer een paar mededelingen voor ons kerkelijk leven de komende periode. Maar eerst een compliment. Vorige week konden we voor het eerst de dienst niet door laten gaan. De zondagsbrief en de website hebben daar melding van gemaakt. Ook emails en een bezoekje aan de Kruithof droegen ertoe bij dat kennelijk iedereen wist dat we bij ons in de kerk geen dienst organiseerden. Op zondagochtend hoefde ons “opvang comité” niemand aan de deur teleur te stellen! Dat is een goed teken. We weten elkaar dus ook in deze tijd te informeren. Fijn!

Komende zondag.
Vorige week kondigde ik u al aan dat a.s. zondag onze eigen dominee Tineke Flim een dienst houdt die u via de kerkomroep kunt volgen. We rekenen wel op de kosters, 1e ouderling en 1e diaken die gepland stonden. Met een handjevol aanwezigen (waaronder technici) tonen we ons solidair met Tineke en zullen we ervoor zorgen dat deze mooie dienst te beluisteren valt.

Even verder vooruitblikken.

We gaan ervan uit dat we in ieder geval tot medio april geen diensten kunnen organiseren. Ook de Open Kerk op de woensdagen moeten we annuleren. Ook de Paasvieringen, met de Palmpasenviering, de paaswakes en het Paasontbijt kunnen we niet door laten gaan in de ons zo vertrouwde vorm gezamenlijk in de kerkzaal. Wel zullen we ervoor zorgen dat u de vertrouwde Paasvieringen kunt meebeleven via de kerkomroep.

Naar elkaar omzien.

Helpen. Het moderamen heeft onze kerk inmiddels opgegeven om mee te helpen met de zie-naar-elkaar-om-acties als: #nietalleen en Coronahulp Westland van VITIS Welzijn. We zoeken naar gemeenteleden die willen bijspringen als er een zorgvraag in de buurt komt. Velen willen de handen uit de mouwen steken om anderen te helpen. Mooi! Maar hoe?

Wilt u/ je wel boodschappen voor een ander doen? Deelnemen aan een telefooncirkel waarbij mensen regelmatig even met elkaar praten? De hond uitlaten van iemand die nu minder de deur uit kan, enzovoorts? Zo ja? Dan graag opgeven voor donderdagavond bij onze coördinator Wim van der kruk: gewijdewim@hotmail.com

Hulp ontvangen. Mochten mensen binnen onze gemeente praktisch in de knel komen, laat het dan ook weten aan Wim. Voelt u zich erg alleen en wilt u graag contact met iemand hebben per telefoon of via skype / facetime? Lukt het niet meer met de boodschappen, ook niet via de buren en familiekring?  Meld het dan aan Wim. U begrijpt natuurlijk dat we ook bij hulp bieden fysieke gepaste afstand van elkaar moeten houden. In het belang van zorgvrager en -bieder. Voor het bieden van praktische hulp binnen in huis is dus helaas geen gelegenheid.

Als u behoefte heeft aan pastorale zorg kunt u dat laten weten aan de coördinator van het pastorale team Matthilde van der Hout, tel. 248 730 of tel. 0650252530 of de dominee.

Vlog van onze dominee.

Net is online geplaatst een video van onze dominee. Via de website is die aan te klikken: https://pgmonster.nl/onze-dominee-introduceert-haar-vlog/ Ze is van plan elke woensdag een nieuwe “vlog” te plaatsen. U moet echt kijken! Daar wordt u vast een beetje blijer van.

Gods zegen toegewenst, namens de kerkenraad,

Johan Wagner
preses