Aanneming beroep
Met grote vreugde en dankbaarheid deelt de kerkenraad u en jullie mee dat ds. Tineke Flim uit Hellevoetsluis het beroep heeft aangenomen, dat de Protestantse gemeente te Monster op haar heeft uitgebracht. Hiermee komt een eind aan de vacante tijd al zal de bevestiging van ds. Flim nog even op zich laten wachten tot begin oktober. Het vertrouwen is groot dat we een mooie tijd tegemoet gaan met weer een eigen predikant, die zich met hart en ziel wil inzetten voor onze gemeente. Hartelijke groet namens de kerkenraad, Marieke Hofland.