Op de startzondag in september 2018 werd de beroepingscommissie geïnstalleerd en aan de gemeente voorgesteld.

Inmiddels heeft men al vele malen vergaderd en is ook op onze website een apart gedeelte voor het werk van deze commissie gereserveerd. Gebruik de knop ‘beroepingswerk” linksonder op de Homepage van de website.
u kunt ook deze link aanklikken:   https://pgmonster.nl/organisatie/beroepingscommissie/