De hemel zwijgt, maar niet in alle talen! 

Op dinsdag 3 november zal dr. Piet Schelling vertellen hoe hij zich verhoudt tot het lijden in deze wereld. We weten het allemaal: overal is er leed.

Dichtbij en ver weg. Niemand ontkomt eraan. Ook corona brengt veel lijden teweeg. Elke dag horen we ervan.

Een stelling van Schelling luidt: lijden hoort bij het leven. Een andere stelling: de hemel zwijgt, maar niet in alle talen.

Hij gaat op zoek naar een taal die het lijden serieus neemt en die helpt het te dragen.

Hij spreekt vanuit De Hoeksteen te Monster. Aanvang: 20.00 uur.

Gezien de maatregelen rondom corona kunt u deze avond rechtstreeks online bezoeken. Voor de kijkers is er de mogelijkheid digitaal te reageren, zodat het een interactieve avond wordt. U kunt inloggen op www. pgmonster.nl  >> via de link: “naar de online kerkdienst”.

Beste gemeenteleden,

De overheid en PKN adviseren dringend om nog maar met 30 gemeenteleden de eredienst te vieren. Dit genoemde getal is exclusief medewerkers zoals voorzanggroep, dominee, organist, koster etc. We zullen het aantal medewerkers zo veel mogelijk beperken, in de geest van de richtlijnen. Wel vinden we het als kerkenraad belangrijk dat we zolang het ons toegestaan is de eredienst te koesteren. En dit kunnen we op een veilig wijze, zo hebben we met z’n allen sinds begin augustus bewezen. Maar sinds afgelopen zondag zullen we de wekelijkse toegang nu moeten beperken. Aangezien we meestal rond de 60-70 kerkgangers hebben, moeten we nu spreiden en grofweg het aantal kerkgangers per eredienst halveren. We zijn dat als volgt van plan:

  • Voor komende zondag de 18e oktober kunt u zich alleen opgeven wanneer uw achternaam begint met M t/m Z. Dus heet u De Zeeuw, dan telt de Z en mag u zich opgeven.
  • Voor de volgende zondag op de 25e komen achternamen uit het eerste deel van het alfabet aan de beurt: A t/m L, net als vorige week.
  • De 1e nov weer M t/m Z. Daarna zal de kerkenraad evalueren.

U begrijpt we willen meebewegen met deze zeer dringende adviezen. En deze kunnen wijzigen.

Er is nog een nieuw advies van PKN. Weliswaar niet dringend, maar de kerkenraad wil het toch overnemen uit zorg voor de gezondheid van de kerkgangers. We adviseren en vragen u vriendelijk een mondkapje mee te nemen en die op te zetten bij ‘verplaatsingen”. Dat is dus bij binnenkomst van ons kerkgebouw en ook bij het vertrek uit de kerkbank. Op uw zitplek mag het kapje af.

Het is niet fijn wanneer je een stapje terug moet doen. En al helemaal niet wanneer er allemaal forse passen tegelijkertijd moeten worden gezet. Maar we gaan er toch het beste van maken. De kansen benutten die er nog wel zijn. We moeten elkaar maar weer een beetje extra bijstaan in de komende periode. We rekenen op uw begrip en medewerking. Ook met het mondkapje.

Met liefdevolle groet namens de kerkenraad,

Johan Wagner, preses

 

 

Beste gemeenteleden,

Hierbij een belangrijk bericht n.a.v. de nieuwe restricties die landelijk vandaag aan de kerken zijn opgelegd. De overheid en PKN adviseren n.a.v. de discussie rond kerkgang afgelopen weekend dringend om nog maar met 30 gemeenteleden de eredienst te vieren. In ieder geval voor de lopende maand oktober. Dit genoemde getal is exclusief medewerkers zoals voorzanggroep, dominee, organist, koster etc. We zullen het aantal medewerkers zo veel mogelijk beperken, in de geest van de richtlijnen. Wel vinden we het als Moderamen belangrijk dat we zolang het ons toegestaan is de eredienst koersteren. En dit kunnen we op een veilig wijze, zo hebben we met z’n allen sinds 02 augustus bewezen. Maar we zullen de wekelijkse toegang nu moeten beperken. Aangezien we meestal rond de 60-70 kerkgangers hebben moeten we nu spreiden en grofweg het aantal kerkgangers per eredienst halveren. We zijn dat als volgt van plan:

  • Voor komende zondag de 11e oktober kunt u zich alleen opgeven wanneer uw achternaam begint met A t/m L. Dus heet u Van der Kruk, dan telt de K en mag u zich opgeven.
  • Voor de volgende zondag op de 18e komen achternamen uit het tweede deel van het alfabet aan de beurt: M t/m Z.
  • De 25e okt weer A t/m L.
  • De 1e nov M t/m Z.

U begrijpt we willen meebewegen met deze dringende adviezen. En deze kunnen wijzigen.

Voor a.s. zondag was er ook Avondmaal gepland. Met veel spijt zien we daar nu van af. Ook al had de diaconie dit tot twee keer toe voorgeoefend en zou uw op gepaste en veilige wijze brood en wijn aangeboden zijn. We proberen in het licht van de restricties te handelen en de hoeveelheid bewegingen zoveel mogelijk te beperken.

De Kindernevendienst XXL willen we in de zij-Hoeksteen wel door laten gaan, aangezien er voor kinderen onderling geen beperkingen zijn. De ouders van de kinderen hoeven alleen zichzelf op te geven (ongeacht hun achternaam, want we willen geen kinderen uitsluiten).

Het is niet fijn wanneer je een stapje terug moet doen. Maar we gaan er toch het beste van maken. De kansen benutten die er nog wel zijn. We moeten elkaar maar weer een beetje extra bijstaan in de komende periode. We rekenen op uw begrip en medewerking.

 

Met liefdevolle groet namens de kerkenraad,

Johan Wagner, preses

 

Schoenendoosactie 2020

Ook dit jaar willen we met onze kerk weer meedoen aan deze mooie actie!
Met elkaar kunnen we kinderen blij maken met een mooi versierde schoenendoos  vol met schoolspullen, hygiënische producten, speelgoed en een knuffel.
Ook U kunt meedoen!  De actiefolder hangt in het folderrek in de gang van de kerk. Daar staat in hoe het werkt.
In de keuken staan al versierde schoenendozen die u eventueel kunt gebruiken. De gevraagde bijdrage van 5 euro is niet verplicht, maar wel erg welkom.

Die kan ook overgemaakt worden op de rekening van de diaconie :  diaconie: NL68 RABO 0373 2610 39    o.v.v. schoenendoosactie

Alles kan in september/oktober ingeleverd worden in de keuken van de kerk.

Voor vragen kunt u terecht bij Elfriede Dudink: 06 19 97 30 45

Naast Jaap van Antwerpen heeft ook Burg v.d.Kooij foto’s gemaakt. Hier een selectie daarvan:

Beste gemeenteleden,

We zijn als kerkenraad natuurlijk heel blij dat steeds meer gemeenteleden de kerkdiensten bezoeken. Velen genieten van dit samenzijn dat een half jaar lang helemaal niet mogelijk was. Maar we moeten ook gespitst blijven op onze veiligheid en willen zo deze diensten continueren en koesteren. Zeker ook op deze startzondag waarmee we de toon zetten voor het nieuwe seizoen.

Het moderamen en de kerkenraad hebben afgelopen week uitvoerig stil gestaan bij de veiligheid tijdens de kerkdiensten. We willen met u allemaal de puntjes op de i zetten. Dat de meerderheid zich netjes aan de regels houdt, is helaas niet voldoende. Onze kwetsbaarheid wordt bepaald door de zwakste schakels. We zien dat gemeenteleden elkaar aanraken, of heel dicht naar elkaar toebuigen, rond de regietafel is het soms druk, sommige gemeenteleden realiseren zich niet dat we afgesproken hebben om niet mee te zingen. Ook bij de kerkverlating gaan sommigen hun eigen weg, terwijl we per vak gescheiden paden hebben naar een uitgang. Wij vragen u allen met klem om zo goed mogelijk uw best te doen en daarmee onze gemeenschap als geheel te versterken. Ook tegen eventuele besmettingen.

U mag zelf kiezen welk dikgedrukt kopje bij u past en daaronder verder lezen.

 

“Ik geef me niet van tevoren op voor de kerkdienst, want ik kom er toch wel in. En … die anderhalve meter afstand houden geldt niet voor mij wanneer ik een praatje maak of iemand lang niet gezien heb.”

 

In het geval u zich niet opgeeft, loopt u de kans dat u niet naar binnen kunt. Immers, we willen mensen die zich wel opgegeven hebben een gegarandeerd plekje bieden met veilige afstand tot andere bezoekers. Dat wordt lastiger wanneer we niet weten hoeveel mensen willen komen. Afgelopen zondag waren er bijna 90 kerkgangers. Goed mogelijk dat we nog een keer ‘vol’ zitten. Wanneer we dat van tevoren zien aankomen, kunnen we mogelijk de zijzaal inrichten waar men met een beamer de dienst kan volgen. Dus: geeft ook u zich ook gewoon, net als de overgrote meerderheid, op voor vrijdagavond 21 uur. Dat maakt ook onze administratie gemakkelijker. En houd ook a.u.b. na binnenkomst de welbekende 1,5 m afstand. Wanneer u vindt dat u ‘een beetje streng’ wordt toegesproken, besef dan dat de organisatie zich inspant om voor iedereen een veilige omgeving te creëren. We dienen elkaar daarop aan te spreken als dat niet vanzelf gebeurt. Risico’s op besmettingen kunnen we alleen maar maximaal beperken door allemaal ruimhartig mee te werken.

 

“Ik geef me altijd voor vrijdagavond 21 uur op voor de kerkdienst en probeer ook in de kerkzaal de vereiste afstand in acht te nemen.”

 

Heel Fijn, de organisatoren danken u voor uw medewerking!

Ik wens u alen namens de kerkenraad een hele fijne en veilige startzondag toe.

Johan Wagner, preses