De kerken zijn niet meer toegankelijk voor de kerkgangers. Ds Tineke Flim bereidt wederom voor zondag a.s. een digitale dienst voor met medewerking van enkele technici die dit mogelijk maken. Toch moet er regelmatig overlegd worden en dat doet de kleine kerkenraad, inclusief ds. Tineke Flim, net als vele anderen nu digitaal en dat ziet er zo uit:

 

Kindernevendienst 29 maart 2020

Vertelling 4–7 jaar

Hagel

Mozes en Aäron hebben tegen de farao gezegd: ‘U moet het volk Israël vrij laten.’ Maar hij doet het niet. Zelfs toen het water van de Nijl zo rood werd als bloed, wilde de farao niet luisteren. Hoe moet het nu verder?

Vroeg in de ochtend gaan Mozes en Aäron naar de farao. ‘Luister, Farao,’ zeggen ze. ‘U móet het volk Israël laten gaan. Want anders… anders komt er verschrikkelijke hagel. Dat heeft de Heer gezegd.’

Farao kijkt even naar boven, naar de lucht. ‘Ha ha!’ roept hij. ‘Hagel? Hoe kan dat nou? Ik zie geeneens een wolk! Jullie maken zeker een grap. Ha! Ha!’ En hij tegen zijn bedienden zegt hij: ‘Jullie geloven het toch ook niet? En jullie moeten er zeker ook hard om lachen?’ De bedienden maken een buiging en lachen een beetje. ‘Hagel,’ zeggen ze. ‘Dat kan helemaal niet. Wat dom zeg, van Mozes en Aäron.’ Maar sommige bedienden gaan daarna snel naar huis. Ze roepen hun knechten binnen en brengen hun dieren naar de stal. ‘Vlug!’ zeggen ze. ‘Het gaat straks heel hard hagelen.’

Mozes en Aäron zijn intussen naar buiten gelopen. Ze kijken naar de blauwe lucht. Dan steekt Mozes zijn arm uit. Zijn arm met zijn staf. Meteen komen er donkere, zware wolken. Het gaat stormen zoals het nog nooit gestormd heeft. Er komen hagelstenen zo groot als zwerfkeien. De planten op het land worden vernield en voor mensen en dieren is het buiten niet vol te houden. Maar in het gebied waar de Israëlieten wonen, blijft het droog.

En de farao? Nu hij de dikke hagelstenen ziet, gelooft hij dat Mozes en Aäron gelijk hebben. Hij stuurt een wagen met een stevig dak om ze op te halen. En in het paleis zegt hij: ‘Ik heb het verkeerd gedaan. De Heer is goed, maar ik en mijn volk… Wij zijn schuldig. Bid tot de Heer dat de hagel ophoudt, dan zal ik het volk laten gaan.’ Mozes gaat naar buiten. Hij heft zijn handen op naar de hemel. Op dat moment wordt het weer droog.

Maar toch laat de farao het volk niet gaan. ‘Het was gewoon een erge storm,’ zegt hij tegen zijn bedienden. ‘Maar nu is het gelukkig weer over!’

Judith vd Wetering

Werkvormen 4-7 jaar

Gesprek: Wat voor weer is het vandaag? Het weer kan ook heel anders zijn. Wat vind je fijn weer? Welk weer vind je niet fijn? Is er ook weer dat je bang maakt? Waarom?

Spel: Ga om een tafel zitten. Laat samen horen hoe het klinkt als het heel zacht begint te regenen door met je vingertoppen op de tafel te tikken. Hoe klinkt het als het iets harder gaat regenen? En nog harder? Hoe klinkt het als het gaat hagelen? Dan tik je met je nagels op tafel. Als de hagel op het hardst is, laat je het weer langzaam minder worden. Totdat het weer helemaal droog is.

Creatief: Maak een onweerswolk. Nodig: geel, grijs en wit papier, schaar, zwarte wol, lijm of plakband. Knip uit het grijze papier een onweerswolk. Knip uit geel papier twee bliksemflitsen en plak ze op de wolk. Knip uit wit papier hagelstenen, plak ze elk aan een draad wol en plak deze onderaan de wolk.

Vertelling 8–12 jaar

Farao moet luisteren

Het is erg en het wordt alsmaar erger. Wat kunnen Mozes en Aäron nog doen? Ze hebben gezegd dat de farao het volk Israël moet laten gaan. Ze hebben gezegd dat hij moet luisteren naar de Heer. Maar Farao? Die trekt zich er niets van aan. ‘Met de Heer heb ik niets te maken,’ zegt hij. ‘Hier in Egypte hebben we andere goden!’ Farao wijst naar de muren van zijn paleis. Daarop zijn tekeningen gemaakt van de goden van Egypte. De godin van de Nijl, de godin met het kikkerhoofd, de god die beschermt tegen insecten, de god met het koeienlijf en nog veel meer. ‘Ik heb de Heer echt niet nodig,’ lacht de farao. ‘Ik heb goden genoeg!’

‘Toch moet u luisteren,’ waarschuwt Mozes. ‘Laat het volk gaan, anders zal de Heer het in Egypte laten hagelen. Dan wordt de hele oogst verwoest en kan geen mens meer veilig over straat.’ De farao schudt zijn hoofd. ‘Onmogelijk,’ zegt hij. Hij kijkt even zoekend langs de muren en wijst dan: ‘Zie je die god daar? Die beschermt de oogst. En deze hier is er speciaal voor het graan.’ Mozes en Aäron zuchten. ‘Écht, farao, u móet luisteren!’ roept Mozes. ‘Anders wordt het een ramp. Zorg dat mensen en dieren naar binnen gaan.’

‘Ha ha!’ antwoordt Farao. ‘Jullie willen me bang maken! Nou, dat gaat mooi niet lukken. En mijn bedienden ook niet, toch?’ De bedienden maken een beleefd buiginkje, mompelen een half verstaanbaar ‘u hebt gelijk, Farao’ en maken zich uit de voeten. Sommige gaan meteen naar huis. Ze halen hun knechten binnen en brengen hun dieren naar de stal.

Even later staan Mozes en Aäron weer buiten. ‘En nu?’ vraagt Aäron. Mozes houdt zijn arm met de staf omhoog. Op hetzelfde moment komen er donkere wolken en begint het in heel Egypte verschrikkelijk te hagelen. Alleen in het gebied waar de Israëlieten wonen blijft het droog.

Als de farao ziet wat er gebeurt, wordt hij bang. Hij laat Mozes en Aäron halen en zegt: ‘Nu weet ik dat ik fout zat. Die God van jullie is een rechtvaardige God. Ik en mijn volk zijn schuldig.’

Mozes en Aäron denken aan de bedienden van de farao die snel naar huis zijn gegaan. Farao is schuldig, denken ze. Maar zijn hele volk? Maar nog voor ze daar iets van kunnen zeggen, gaat Farao verder: ‘Vraag alsjeblieft aan de Heer of hij de hagel laat stoppen. Dan laat ik het volk Israël gaan. Beloofd!’

Buiten heft Mozes zijn handen naar de hemel. Op hetzelfde moment wordt het droog in het hele land. Maar de farao laat het volk toch niet gaan. ‘Ze blijven hier,’ zegt hij. ‘Ik ben de baas!’

Mattijs Weegenaar

Werkvormen 8-10 jaar

Gesprek: De natuur is prachtig, maar kan ook bedreigend zijn: golven in de zee, een lawine, de bliksem die inslaat, een zware storm… weet je nog meer voorbeelden? Als zwaar weer verwacht wordt, wordt soms een code rood waarschuwing gegeven. Wat betekent dat en wat kun je dan het beste doen? Wat doen de dienaren van de farao als ze horen dat God het zal laten hagelen? Wat vind je daarvan?

Creatief: Laat de kracht van de natuur zien. Maak een narcis. Nodig: eierdoos, schaar, lijm, takje of satéprikker, verf. Knip drie ‘cupjes’ uit een eierdoos. Knip twee cupjes op de hoeken in tot de bodem en knip de zijkanten in de vorm van blaadjes. Plak ze op elkaar zodat je acht bloemblaadjes ziet. Knip de rand van het derde cupje rond. Zet dit op de bloemblaadjes. Steek een takje of satéprikker door de bloem. Schilder de narcis geel. (Zie voor een voorbeeld www.kindopzondag.nl)

11-12 jaar lGesprek: Er zijn natuurkrachten die groter en sterker zijn dan wij mensen. In het verhaal is het hagel die alles vernietigt. Welke natuurkrachten ken je nog meer? Wat kunnen mensen doen om die krachten tegen te houden? Of kunnen ze alleen leren om zich er zo goed mogelijk tegen te beschermen? De kracht van God is ook groter dan die van ons. Wanneer merk je iets van die kracht?

Discussie: Het klimaat verandert en extreme weersomstandigheden komen steeds vaker voor. Hoe merken we dat in Nederland? Bijvoorbeeld hogere temperaturen, zeer droge zomers. Wat zijn de gevolgen? Wat kun je eraan doen? Of kunnen we het toch niet veranderen en kun je net zo goed niets doen? Praat er samen over.

Diaconale collecte komende weken

Bericht: Een bijzondere tijd vraag om aanpassing, zo ook rondom de wekelijkse collecte. Traditioneel wordt er rondom de Paastijd gecollecteerd voor ‘Kinderen in de knel’. Ook de jaarlijkse paasontbijtjes-actie staat in het teken van dit doel. Omdat dit jaar ontbijtjes actie vervalt, heeft de diaconie besloten om voor de komende periode de collectes in het teken van dit goede doel te stellen. We komen echter niet met de collectezak langs, maar u kunt wel een gift doen op het rekening nummer van de diaconie: NL68RABO0373261039 t.n.v. Diaconie PG Monster. Graag bij de omschrijving duidelijk vermelden: Kinderen in de knel.
Namens de diaconie, hartelijk dank voor uw gift!
Leo Noordam

Beste gemeenteleden,

Ook deze keer ontvangt u een zondagsbrief die afwijkt van wat we allemaal gewend zijn. De afgelopen week afgekondigde maatregelen van zoveel mogelijk afstand houden, blijven nog wel even van kracht. Spannend die onzekere tijden. Ook vreemd. We zijn dit niet gewend, dat blijkt ook wel wanneer je in de supermarkt wat voorzichtig aftast hoe de ander rekening houdt met die inmiddels gevleugelde 1,5 meter die we in acht moeten nemen om de kans op besmetting te verminderen.

Ik heb voor u weer een paar mededelingen voor ons kerkelijk leven de komende periode. Maar eerst een compliment. Vorige week konden we voor het eerst de dienst niet door laten gaan. De zondagsbrief en de website hebben daar melding van gemaakt. Ook emails en een bezoekje aan de Kruithof droegen ertoe bij dat kennelijk iedereen wist dat we bij ons in de kerk geen dienst organiseerden. Op zondagochtend hoefde ons “opvang comité” niemand aan de deur teleur te stellen! Dat is een goed teken. We weten elkaar dus ook in deze tijd te informeren. Fijn!

Komende zondag.
Vorige week kondigde ik u al aan dat a.s. zondag onze eigen dominee Tineke Flim een dienst houdt die u via de kerkomroep kunt volgen. We rekenen wel op de kosters, 1e ouderling en 1e diaken die gepland stonden. Met een handjevol aanwezigen (waaronder technici) tonen we ons solidair met Tineke en zullen we ervoor zorgen dat deze mooie dienst te beluisteren valt.

Even verder vooruitblikken.

We gaan ervan uit dat we in ieder geval tot medio april geen diensten kunnen organiseren. Ook de Open Kerk op de woensdagen moeten we annuleren. Ook de Paasvieringen, met de Palmpasenviering, de paaswakes en het Paasontbijt kunnen we niet door laten gaan in de ons zo vertrouwde vorm gezamenlijk in de kerkzaal. Wel zullen we ervoor zorgen dat u de vertrouwde Paasvieringen kunt meebeleven via de kerkomroep.

Naar elkaar omzien.

Helpen. Het moderamen heeft onze kerk inmiddels opgegeven om mee te helpen met de zie-naar-elkaar-om-acties als: #nietalleen en Coronahulp Westland van VITIS Welzijn. We zoeken naar gemeenteleden die willen bijspringen als er een zorgvraag in de buurt komt. Velen willen de handen uit de mouwen steken om anderen te helpen. Mooi! Maar hoe?

Wilt u/ je wel boodschappen voor een ander doen? Deelnemen aan een telefooncirkel waarbij mensen regelmatig even met elkaar praten? De hond uitlaten van iemand die nu minder de deur uit kan, enzovoorts? Zo ja? Dan graag opgeven voor donderdagavond bij onze coördinator Wim van der kruk: gewijdewim@hotmail.com

Hulp ontvangen. Mochten mensen binnen onze gemeente praktisch in de knel komen, laat het dan ook weten aan Wim. Voelt u zich erg alleen en wilt u graag contact met iemand hebben per telefoon of via skype / facetime? Lukt het niet meer met de boodschappen, ook niet via de buren en familiekring?  Meld het dan aan Wim. U begrijpt natuurlijk dat we ook bij hulp bieden fysieke gepaste afstand van elkaar moeten houden. In het belang van zorgvrager en -bieder. Voor het bieden van praktische hulp binnen in huis is dus helaas geen gelegenheid.

Als u behoefte heeft aan pastorale zorg kunt u dat laten weten aan de coördinator van het pastorale team Matthilde van der Hout, tel. 248 730 of tel. 0650252530 of de dominee.

Vlog van onze dominee.

Net is online geplaatst een video van onze dominee. Via de website is die aan te klikken: https://pgmonster.nl/onze-dominee-introduceert-haar-vlog/ Ze is van plan elke woensdag een nieuwe “vlog” te plaatsen. U moet echt kijken! Daar wordt u vast een beetje blijer van.

Gods zegen toegewenst, namens de kerkenraad,

Johan Wagner
preses

 

Ds.Tineke Flim vroeg me het KND-materiaal voor komende zondag hier te plaatsen. Dat staat hieronder, maar daaronder staat ook een link naar de website waar al het materiaal gratis is te gebruiken

Bekijk het materiaal hier:  Kind op Zondag 22 maart

Materiaal Kind op Zondag tijdelijk gratis beschikbaar

De meeste kerken houden de komende zondagen hun deuren gesloten en/of zenden online diensten uit. Dat wil niet zeggen dat het kinderwerk stilvalt!

De redactie van Kind op Zondag vindt het belangrijk dat het kinderwerk doorgaat. Voor u als abonnee, maar ook voor gezinnen, die in deze onzekere tijden de kerkelijke gemeenschap en het vieren met jong en oud moeten missen. Daarom stellen we nu tijdelijk het volledige materiaal op de website van Kind op Zondag beschikbaar. In elk geval voor de komende twee zondagen, of zolang de kerken dicht zijn.

Download hieronder het complete materiaal voor de komende weken op de website:  https://www.kindopzondag.nl/

 

Onze dominee probeert contact te houden met de gemeenteleden en produceert elke woensdag een nieuwe vlog!

Beste gemeenteleden,

Het corona-virus beheerst het nieuws en beïnvloedt steeds meer het dagelijks leven. En dat wereldwijd. Ook kerkelijk heeft dit voor ons hier natuurlijk gevolgen. Het moderamen is vanmiddag met een delegatie van het college van Kerkrentmeesters bij elkaar gekomen om de situatie te bespreken. We willen de lijn van de overheid volgen om sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden. Vooral ook omdat we in onze gemeente veel ouderen hebben. Gezien hun leeftijd behoren die tot een risico-groep die kwetsbaarder is voor dit virus. Daarnaast is er nog steeds veel onbekend, onder andere hoe het virus overgedragen kan worden. We nemen daarom het zekere voor het onzekere en nemen maatregelen die daarbij passen.

Zekere voor het onzekere.

Ook al zouden we strikt gezien kleinere bijeenkomsten, zoals de geplande kennismakingsavonden (nog) wel door kunnen laten gaan, kiezen we ervoor dat toch niet te doen. We willen over de gehele lijn duidelijkheid bieden: we onthouden ons zoveel mogelijk van sociale contacten en proberen op andere wijzen met elkaar verbonden te blijven. We zijn unaniem gekomen tot de volgende besluiten.

We gelasten af: 

  • de zondagse diensten, waaronder die van de 15e maart
  • de Open Kerk op woensdagmorgen
  • de Vastenavond op 18 maart
  • de Soos op 19 maart
  • de Bezinningsdag voor de kerkenraad op 21 maart
  • de Paasvieringen Ouderen op 2 april

Komende zondag 15 maart

Is er dus geen dienst in onze kerk. Weet u van andere gemeenteleden dat ze geen digitale zondagsbrief ontvangen, geef dit nieuws dan graag door, zodat ze niet tevergeefs naar de kerk komen.

 We raden u aan om de dienst die de PKN houdt op TV te volgen: ds. Reuver op NPO 2 om 09.20 uur. Dat geeft in deze bijzondere situatie een verbinding met andere PKN-leden in het hele land.

Van de PKN-website van vandaag:

Richtlijnen rondom het coronavirus

Gezien de maatregelen vanuit de overheid raden wij gemeenten aan om alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te gelasten. Ook als dat om kerkdiensten gaat. Deze maatregel geldt tot en met 31 maart 2020. Op zondag 15 maart wordt op NPO2 om 9.20 uur een korte meditatie door ds. René de Reuver vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk uitgezonden. Dit ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet door gaan. Deze uitzending wordt verzorgd door de EO.

Volgende week zondag 

Niemand weet natuurlijk hoe de situatie zich de komende week ontwikkelt. Het moderamen zal dat volgende week vrijdagmiddag opnieuw tegen het licht houden. Op dit moment zijn we van plan om volgende week weliswaar geen dienst te organiseren maar u de mogelijkheid te geven via de Kerkomroep-site een dienst van onze eigen dominee mee te beleven. Dan kunt u om 10.00 uur live meeluisteren of later die week de aangepaste dienst volgen.

Kerkomroep.

Mocht u nog geen toegang daartoe hebben, dan raden we u zeker aan om dat te regelen. Er is vast wel iemand die u kan assisteren om die site te vinden: www.kerkomroep.nl en dan zoeken bij Monster en Protestantse gemeente De Hoeksteen.

Verbonden blijven. 

We kunnen ons goed voorstellen dat nu ook de kerkdiensten moeten wijken voor het virus, dat u dit raakt, of mogelijk zelfs een gevoel van isolement geeft. We moeten juist in deze periode goed naar elkaar omzien en ook de verbinding met God zoeken. Echter, we rekenen erop dat u begrip heeft voor de maatregelen die we zojuist hebben getroffen voor grotere groepen.

Gods zegen toegewenst, namens de kerkenraad,

Johan Wagner

preses

 

Zondag 16 februari was er weer een Kindernevendienst XL! In totaal 15 kinderen kregen uitleg over de doop. Een aantal kinderen kon hier zelf al wat over vertellen.

We kregen met z’n allen uitleg over de betekenis van de doop en van de verschillende voorwerpen die er voor worden gebruikt. Hierna gingen de kinderen aan de slag met een boekje met vragen over hun eigen doop en met puzzels, spelletjes en kleurplaten.
Daarna gingen we werken aan een eigen doopkaart. De kinderen maakten een omtrek van hun hand. De duim werd het koppie van een duif en de vingers zijn vleugels. De duif werd vervolgens op een vouwkaart met een mooie blauwe achtergrond geplakt.

Een leuke en leerzame Kindernevendienst XL!

In de fotogalerij zijn enkele foto’s te bekijken.  https://pgmonster.nl/media/fotogalerij