De diaconie wil graag de komende jaren vanuit het nieuwe beleidsplan een bijdrage leveren aan het mogelijk maken dat mensen elkaar kunnen ontmoeten.
Al gauw werd het idee geopperd om met elkaar te gaan eten. Dit hebben we in samenwerking met Vitis uitgewerkt en vanaf januari gaan we maandelijks een lunch organiseren voor iedereen die daar zin in heeft en graag mensen wilt ontmoeten. We doen dit in de Hoeksteen en iedereen is welkom.

Opgeven kan via onderstaande link of bij Beadini de Vries tel: 06 22991078 of beadini@gmail

https://www.bijmekaar.nl/buurtrestaurants/24/buurtrestaurant_de_hoeksteen/

Het was me toch een potje gezellig!

Nostalgische  theepotten, Engelse kop en schotels, etagères vol heerlijkheden, een sfeervol haardvuur en tafels vol gezelligheid:  dat was het beeld van de High Tea in de Hoeksteenzaal op 14 december.

Met dank aan ieder die geholpen heeft door serviesgoed uit te lenen, iets lekkers klaar te maken of een flink handje te helpen. Ook dank aan de Zussen aan Zee: zij leenden niet alleen hun serviesgoed uit, maar sponsorde ook een deel van de kosten!!

Tenslotte ook dank aan alle aanwezigen want zij maakten deze middag pas écht een potje gezellig! Hierbij de foto’s zodat u ook nog even mee- of na- kunt genieten!

Actie torenspits

Het karwei aan de torenspits is klaar. Het koper blinkt weer en is stevig bevestigd. Zo kunnen wij weer een paar jaar vooruit. Op 5 december wordt begonnen met het herstelwerk aan de nok en 2 weken later wordt het houtwerk in de nok geïmpregneerd. Voor het einde van het jaar moet alles dan weer klaar zijn. Dan kunnen wij weer droog en veilig in de kerkzaal zitten. U zult begrijpen dat het geen goedkope reparatie was. Hoewel wij een flink deel van de verzekeraar vergoed krijgen blijft er het nodige over dat wij zelf moeten bekostigen. De totale kosten komen boven euro 100.000 uit. Als CvK doen wij daarom een beroep op u voor een eenmalige bijdrage.

Deze kunt u overmaken op het rekeningnummer van de kerk NL04 RABO 0342 9785 00 met als vermelding “torenspits”.

Op 25, 26 en 27 oktober vierde de Hervormde Gemeente de VBW.

Met veel enthousiasme namen ruim 100 kinderen per dag deel aan het programma dat bestond uit  het Themalied, de Weettekst, verhalen uit de Bijbel waar het nét andersom gaat dan je zou verwachten. Ook werd er creatief geknutseld in lijn van het Dag-thema, zo werden er vriendschapsbandjes gemaakt die de trouw van de vier vrienden van de verlamde man symboliseerden, een wegwijzer gemaakt die de Wijzen uit het Oosten de weg moest wijzen en een egel van oude boeken die de wijsheid van de 12 jarige Jezus verbeeldde in de tempel.
Natuurlijk was er ook ruimte voor beweging. De jongste groep had een spelletjes ochtend en oudste kinderen losten allerlei codes op in een Escaperoomspel.

Tijdens de slotavond in de Hervormde Kerk kon ieder, die dat wilde, meegenieten van de mooie en leuke liedjes die de kinderen geleerd hadden. Geniet u ook nog even mee met deze fotopresentatie! (foto’s gemaakt door Jaap van Antwerpen en Otto Hermsen)

In de dienst van 9 oktober was er aandacht voor mijn 25-jarig ambtsjubileum.
Groot was de verrassing toen na de dienst voorzitter Andrica naar voren kwam,
een mooie toespraak hield en cadeaus overhandigde namens de gemeente.
Deze dienst kon helaas niet met beeld worden uitgezonden.
Daarom laat ik hier graag een foto zien van de cadeaus: een prachtig beeldje van Corry Ammerlaan en een belevenisbon.
Bij het beeldje had ik zelf meteen allerlei associaties: hoe we als gemeente samen bezig zijn, verbonden met elkaar, gedragen door God.
De officiële titel is: Goede krachten op handen dragen. Gedragen voel ik me zeker, ook door jullie allen.
Veel dank voor deze enorme verrassing.
Het is mooi om een blijvend aandenken te hebben aan dit jubileum.
En met de bon gaan wij (Dick en ik, of wij als gezin) nog iets leuks doen – we gaan nog uitzoeken wat.

Ds. Tineke Flim

 

Vervreemding

Hij zal rond de 25 jaar geweest zijn, toen hij met hem zijn dorpsgenoten werd afgevoerd, getransporteerd naar een ver land. Zijn naam is Ezechiël. Zijn profetenboek is te bizar voor woorden;

een boek vol absurde beelden. Geschreven in een taal, die je op het eerste gezicht zou toedichten aan een verstokte coke-snuiver. Gek, vreemd, niet te plaatsen!

Het centrale thema van Ezechiël is de ballingschap of de vervreemding die hij voelde. Een situatie waarin een samenleving de weg kwijt is en leeft zonder bevrijdend verhaal en daarmee zonder oriëntatie.

Dwars door alle narigheid van ons bestaan blijkt echter een Stem te spreken van een nieuwe toekomst, van hoop op een nieuwe wereld.

 

Op woensdagavond 9 november zal ds. Ad van Nieuwpoort het profetenboek Ezechiël behandelen aan de hand van het door hem geschreven boek in Babel

Hoeksteenzaal van de Prot. Gemeente te Monster – aanvang 20.00 uur

Vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie/thee.

Vakantie Bijbel Week 2022 met het thema: “Alles andersom”

Op dinsdag 25, woensdag 26 en donderdag 27 oktober (9.30 tot 12.00 uur) wordt de Vakantie Bijbel Week van de Hervormde Gemeente gevierd. Aan de hand van het thema “Alles andersom” gaan de kinderen in de Bijbelverhalen op zoek naar hoe het soms ‘anders’ gaat dan wat jij van tevoren had bedacht. Naast de bijzondere verhalen die worden verteld, worden er ook nieuwe  liedjes geleerd en “oude bekende” gezongen. We gaan creatief aan de slag met het thema én er is ruimte voor beweging en spel. Kortom een afwisselend programma met een mooie boodschap. De VBW is voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 en je kunt je nu al aanmelden via vbwmonster.nl Op deze site van vind je ook alle informatie over de VBW. Kortom geef je gauw op want de VBW 2022 wil je niet missen!

Namens de stuurgroep van de HG Monster, Jessica Kruis en Margreet Schellevis

 

Fokke Obbema kwam ons op een avond georganiseerd door V & T vertellen over zijn ervaringen na een hartstilstand: “Wat is de zin van ons leven” en  “Een zinvol leven”.
Hier staat een korte foto-impressie van een geslaagde avond.

 

 

 

 

met ingang van oktober wordt de aanvangstijd van onze kerkdiensten 10.00 uur!