In heel Protestants Nederland is veel ophef en als gevolg daarvan veel discussie ontstaan over de Nashville-verklaring.

De scriba van de generale synode van de PKN, ds. André de Reuver, heeft een wijze reactie op deze Nashville verklaring gegeven namens de Protestantse Kerk Nederland.
U kunt zijn verklaring hier lezen:  https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/nashville-verklaring-is-pastoraal-onverantwoord/

 

Week van Gebed voor de eenheid 2019
 ‘Recht voor ogen’  Dit is het thema van de week van gebed in 2019.

De Raad van Kerken  van Monster en Ter Heijde organiseert een oecumenische dienst op zondag 20 januari in de H. Machutuskerk, Choorstraat 103: aanvang 10 uur.

De liturgie is voorbereid door de christelijke geloofsgemeenschap in Indonesië.

Het thema brengt ons tot de volgende gedachten:  “Het is moeilijk vrede te bereiken als recht en gerechtigheid ontbreekt.” Of ook: “Zij die de zwakken horen te beschermen en horen op te komen voor recht, doen vaak het tegenovergestelde.
Een traditioneel Indonesische gezegde verwoordt het zo:
“Een muis sterft van honger in de schuur vol met rijst”.

Voorgangers in de dienst zijn ds. H. Mast en pw. E. Geelen.
Naast samenzang zal ook het koor Medea medewerking verlenen.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en met elkaar een kopje
koffie of thee te drinken. Aan de kinderen is natuurlijk ook gedacht met wat lekkers.

 

U bent allen van harte welkom!

 

Op zondagmorgen 23 december hadden de kinderen van de nevendienst hun jaarlijkse Kerstontbijt.
Bekijk de foto’s: https://pgmonster.nl/media/fotogalerij

“In the bleak midwinter,frosty wind made moan, earth stood hard as iron, water like a stone”. Zachtjes klinkt deze prachtige hymne in de nacht voor kerstmis.
Volgens Engelse traditie komen zingende koorknapen met deze lyric de kerk binnen. “In de nacht gekomen,kind van hogerhand….”, je kent het vast wel.
Als de sterren schitteren, de herders hoeden en de Wijzen wijzen, staat iets moois te gebeuren. Er is iets kleins op deze aarde gekomen, die de wereld op zijn kop zal zetten.
Tijdens de kerstnacht scharen wij ons rond dit wonder.
Er branden kaarsen, er klinkt muziek: Orgel, hobo, piano en dwarsfluit. We zingen mooie liederen, soms verstild, dan weer uit volle borst. We luisteren naar Lucas en er is een brief ontvangen.
Maar vóórdat de dienst begint, ben je vanaf 21.15 u. al van harte uitgenodigd voor wat lekkers in de koffieruimte van onze kerk. Om alvast op te warmen voorde kerstnachtdienst van 22.00 u., die dit jaar wordt verzorgd voor en door gemeenteleden.

Mantelzorg Inloop Westland

Een plek voor aandacht, ontmoeting en informatie

Vanaf 28 november heeft Westland er een unieke plek bij, Mantelzorg Inloop Westland. Mantelzorg Inloop Westland is een plek waar Westlandse mantelzorgers aan kunnen kloppen, hun verhaal kwijt kunnen en zorgen kunnen delen. In een gesprek met gespecialiseerde vrijwilligers wordt naar oplossingen gezocht en er is gelegenheid om andere mantelzorgers te ontmoeten. De mantelzorger wordt er gehoord en gezien.

Informatie en mogelijkheden voor ondersteuning

Bij Mantelzorg Inloop Westland vindt de mantelzorger niet alleen een klankbord voor zichzelf en de mantelzorgsituatie. Ze kunnen er ook terecht voor vragen en informatie over de mogelijkheden voor ondersteuning. Mantelzorg Inloop Westland werkt samen met gespecialiseerde instanties die zich inzetten voor mantelzorgers. De vrijwilligers zorgen voor gerichte doorverwijzingen en blijven in contact tijdens dit proces. Daarnaast is er bij Mantelzorg Inloop Westland de gelegenheid andere mantelzorgers te ontmoeten.

Openingstijden en contact

Mantelzorg Inloop Westland is te vinden aan de Dijkweg 21 in Naaldwijk in hetzelfde gebouw als Inloophuis Carma. De deur staat elke woensdag open van 10.00 tot 14.00 uur en elke 2e woensdag van de maand van 19.00 tot 21.00 uur. Mantelzorg Inloop Westland is ontstaan vanuit een burgerinitiatief met als drijvende krachten, Anny Berendse, Diane Rang en Hélène van Winden en wordt ondersteund door Vitis Welzijn. Meer informatie is te vinden op www.mantelzorginloopwestland.nl. U kunt ook bellen naar 0174 – 630358 (Vitis Welzijn) of een mail sturen naar mantelzorginloopwestland@gmail.com

Op vrijdagavond 16 november streden in Nederland bijna 400 groepen mee bij Sirkelslag om de felbegeerde beker: kinderen uit groep 6 – 8 en klas 1 V.O.. In monster deden 3 groepen mee.  Kinderen van de chr. basisschool De Blinkerd, uit De Hoeksteen, de Herv.kerk te Monster en Ter Heijde zijn in een actief spel tot het uiterste gegaan! We hadden een mooie avond met jongeren uit verschillende kerken en buitenkerkelijk. Binnenkort volgt de uitslag!
bekijk hier de dia’s: https://youtu.be/uTZqiBswKq8
of bekijk hier het filmpje: https://youtu.be/bQUJbLH1-nI

De foto’s staan ook in de fotogalerij

Uitslag van 369 deelnemers: Monsters 3 : 64e; Monsters 2 : 23e; Monsters 1: 22e      Maranathakerk: 30e

In de herfstvakantie werd in gebouw De Haven de vakantiebijbelweek georganiseerd.
In onze galerij staat een kort fotoverslag van deze leerzame en gezellige bijeenkomsten.

https://www.pgmonster.nl/media/fotogalerij

Vanaf 1 oktober opent onze kerk ook op woensdagmorgen haar deuren. Je kunt er even binnenlopen, rust vinden, bidden of een kaarsje aansteken.
op de achtergrond speelt zachte muziek en in de Hoeksteenzaal staat de koffie of thee klaar en is er gelegenheid tot ontmoeting.

Ook u bent van harte welkom op woensdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Zondag 9 september was het Startzondag.

Op deze zondag werd een start gemaakt met de activiteiten van het nieuwe seizoen.
De beroepingscommissie werd aan de gemeente voorgesteld en na afloop van de kerkdienst was er een gezellig samenzijn.
In de fotogalerij staat een fotoverslag:    https://pgmonster.nl/media/fotogalerij/startzondag 2018