Op dinsdagavond 11 februari trotseerden zo’n vijftig mensen het slechte weer om te komen luisteren naar Marinus v.d.Berg, die op verzoek van Vorming &Toerusting naar de Hoeksteen was gekomen.


Op indringende en soms humoristische wijze schetste deze pastoor wat er zoal fout kan gaan bij indringende en moeilijke gesprekken aan de hand van ervaringen die hij in zijn lange pastorale leven had opgedaan en reikte hij ons handvatten aan om zo’n gesprek beter te laten verlopen.
Na de pauze was er volop gelegenheid om vragen te stellen en gevoelens te delen. In het eerstvolgende Contact komt een verslag te staan.

Dietrich Bonhoeffer is één van de meest inspirerende theologen van de twintigste eeuw geweest. Mogelijk was hij uitgegroeid tot de allergrootste, als hij niet vlak voor het eind van de Tweede Wereldoorlog op persoonlijk bevel van Hitler geëxecuteerd was. Hij schreef zijn belangrijkste teksten vanuit de gevangenis. Net als de apostel Paulus.

Die gevangenis was voor hen beiden zeker geen zegen, maar voor wie, zoals ds. Christiaan Donner in een gevangenis werkte, wel. Want de gedetineerden in de gespreksgroepen kunnen zich onmiddellijk met deze teksten identificeren. Ze herkennen de toon, de stijl, de emoties, de onverzettelijkheid, het geduld, de zachtmoedigheid en de twijfel van Paulus én Bonhoeffer direct vanuit hun eigen belevenissen.

In dit Bonhoeffer-jaar is er een keur aan deskundigen met lezingen. Maar als gevangenispredikant is ds. Christiaan Donner de meest aangewezen persoon om over het werk en leven van Bonhoeffer een aantal gespreksavonden te leiden. Daarvoor maakt hij gebruik van het prachtige ‘werkschrift Bonhoeffer 75’ uitgegeven in Culemborg. Met geïnspireerde gedichten, schilderijen en liederen bij een grote selectie van wat Bonhoeffer heeft nagelaten.

We volgen dit werkschrift op 6 avonden, waarvan de eerste 3 in de Ontmoetingskerk in Naaldwijk en de laatste 3 in kerk De Hoeksteen in Monster, van 19.30 – 21.30 uur. Op de donderdagen:  12 maart │ 26 maart │ 16 april │ 30 april │ 14 mei │ 28 mei

Deelname is kosteloos. Het werkschrift kunt u de eerste avond kopen à € 1,50 (graag contant betalen). Opgave via bbv@pkn-naaldwijk.nl of bel: 06-54252108. Er kunnen maximaal 30 deelnemers mee doen. Van harte welkom, namens de taakgroepen van ‘s-Gravenzande, Monster en Naaldwijk

Elke woensdagmorgen zijn de deuren van onze kerk open.. Je kunt er even binnenlopen, rust vinden, bidden of een kaarsje aansteken.
Op de achtergrond speelt zachte muziek of is er live-muziek en in de Hoeksteenzaal staat de koffie of thee klaar en is er gelegenheid tot ontmoeting.
Ook u bent van harte welkom op woensdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Op zondag 6 oktober  is Ds. Tineke Flim bevestigd als dominee van onze gemeente in een dienst geleid door Ds.Piet Schelling. Otto Hermsen maakte van het geheel een fotoreportage.

Bekijk de diapresentatie hier: https://youtu.be/IzHIXlP5sto

Onze nieuwe predikant heeft op de website een
korte biografie laten plaatsen.
Kijk onder: organisatie – predikant – biografie
Voor allen die al voor 6 oktober een beetje met haar willen kennismaken.  https://pgmonster.nl/organisatie/

 

 

Op zondag 22 september namen we afscheid van 4 vertrekkende ambtsdragers en verwelkomden we twee nieuwe diakenen in een kerkdienst geleid door ds.Piet Schelling. Ook was er aandacht voor de kinderen en werd Peja van Waveren in het (verjaardags)zonnetje gezet. Bekijk de foto’s:

Activiteitenkrant 2019-2020

Het thema was “Een goed verhaal”.

In groepjes werd aan de hand van Bijbelteksten gesproken over wat een Bijbeltekst kan betekenen in je leven. Maar… het waren niet alleen de woorden van de tekst, want men ging ook op zoek naar beelden bij de teksten. In en om de kerk (en sommige groepjes gingen hiervoor zelfs het dorp in) werden foto’s gemaakt die de woorden weerspiegelden. De beelden kwamen terug in een Power Point met uitleg van degenen die de beelden gemaakt hadden.

Ook was er bezoek van 2 bekende personen met een goed verhaal uit de Bijbel.

Ruth vertelde over haar leven in Juda ver weg van haar familie in Moab en Noach voerde ons mee met zijn belevenissen in en rond de Ark.

Tenslotte was er een gezellige lunch waar ieder zijn verhaal kwijt kon onder het genot van een hapje en een drankje. Kortom een goede Start(zondag) van het nieuwe seizoen!
Burg v.d.Kooij maakte wat foto’s, die je hier kunt zien:https://youtu.be/rnsdsQIHGmw  of in de fotogalerij:  https://pgmonster.nl/media/fotogalerij

Op 21 juli 2019 is Elise Melody Deur in onze kerk gedoopt door ds.D.Van Duijvenbode uit Hoek van Holland.
Orgel en fluit door Herman en Joanna Brouwer
Otto Hermsen maakte een fotoreportage:     https://youtu.be/DgWss_GAZDU

Samen gemeente zijn is ook GEZELLIGHEID!