Diaconale collecte komende weken

Bericht: Een bijzondere tijd vraag om aanpassing, zo ook rondom de wekelijkse collecte. Traditioneel wordt er rondom de Paastijd gecollecteerd voor ‘Kinderen in de knel’. Ook de jaarlijkse paasontbijtjes-actie staat in het teken van dit doel. Omdat dit jaar ontbijtjes actie vervalt, heeft de diaconie besloten om voor de komende periode de collectes in het teken van dit goede doel te stellen. We komen echter niet met de collectezak langs, maar u kunt wel een gift doen op het rekening nummer van de diaconie: NL68RABO0373261039 t.n.v. Diaconie PG Monster. Graag bij de omschrijving duidelijk vermelden: Kinderen in de knel.
Namens de diaconie, hartelijk dank voor uw gift!
Leo Noordam