Beste gemeenteleden,

Het corona-virus beheerst het nieuws en beïnvloedt steeds meer het dagelijks leven. En dat wereldwijd. Ook kerkelijk heeft dit voor ons hier natuurlijk gevolgen. Het moderamen is vanmiddag met een delegatie van het college van Kerkrentmeesters bij elkaar gekomen om de situatie te bespreken. We willen de lijn van de overheid volgen om sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden. Vooral ook omdat we in onze gemeente veel ouderen hebben. Gezien hun leeftijd behoren die tot een risico-groep die kwetsbaarder is voor dit virus. Daarnaast is er nog steeds veel onbekend, onder andere hoe het virus overgedragen kan worden. We nemen daarom het zekere voor het onzekere en nemen maatregelen die daarbij passen.

Zekere voor het onzekere.

Ook al zouden we strikt gezien kleinere bijeenkomsten, zoals de geplande kennismakingsavonden (nog) wel door kunnen laten gaan, kiezen we ervoor dat toch niet te doen. We willen over de gehele lijn duidelijkheid bieden: we onthouden ons zoveel mogelijk van sociale contacten en proberen op andere wijzen met elkaar verbonden te blijven. We zijn unaniem gekomen tot de volgende besluiten.

We gelasten af: 

  • de zondagse diensten, waaronder die van de 15e maart
  • de Open Kerk op woensdagmorgen
  • de Vastenavond op 18 maart
  • de Soos op 19 maart
  • de Bezinningsdag voor de kerkenraad op 21 maart
  • de Paasvieringen Ouderen op 2 april

Komende zondag 15 maart

Is er dus geen dienst in onze kerk. Weet u van andere gemeenteleden dat ze geen digitale zondagsbrief ontvangen, geef dit nieuws dan graag door, zodat ze niet tevergeefs naar de kerk komen.

 We raden u aan om de dienst die de PKN houdt op TV te volgen: ds. Reuver op NPO 2 om 09.20 uur. Dat geeft in deze bijzondere situatie een verbinding met andere PKN-leden in het hele land.

Van de PKN-website van vandaag:

Richtlijnen rondom het coronavirus

Gezien de maatregelen vanuit de overheid raden wij gemeenten aan om alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te gelasten. Ook als dat om kerkdiensten gaat. Deze maatregel geldt tot en met 31 maart 2020. Op zondag 15 maart wordt op NPO2 om 9.20 uur een korte meditatie door ds. René de Reuver vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk uitgezonden. Dit ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet door gaan. Deze uitzending wordt verzorgd door de EO.

Volgende week zondag 

Niemand weet natuurlijk hoe de situatie zich de komende week ontwikkelt. Het moderamen zal dat volgende week vrijdagmiddag opnieuw tegen het licht houden. Op dit moment zijn we van plan om volgende week weliswaar geen dienst te organiseren maar u de mogelijkheid te geven via de Kerkomroep-site een dienst van onze eigen dominee mee te beleven. Dan kunt u om 10.00 uur live meeluisteren of later die week de aangepaste dienst volgen.

Kerkomroep.

Mocht u nog geen toegang daartoe hebben, dan raden we u zeker aan om dat te regelen. Er is vast wel iemand die u kan assisteren om die site te vinden: www.kerkomroep.nl en dan zoeken bij Monster en Protestantse gemeente De Hoeksteen.

Verbonden blijven. 

We kunnen ons goed voorstellen dat nu ook de kerkdiensten moeten wijken voor het virus, dat u dit raakt, of mogelijk zelfs een gevoel van isolement geeft. We moeten juist in deze periode goed naar elkaar omzien en ook de verbinding met God zoeken. Echter, we rekenen erop dat u begrip heeft voor de maatregelen die we zojuist hebben getroffen voor grotere groepen.

Gods zegen toegewenst, namens de kerkenraad,

Johan Wagner

preses