Beste gemeenteleden,

Hierbij een belangrijk bericht n.a.v. de nieuwe restricties die landelijk vandaag aan de kerken zijn opgelegd. De overheid en PKN adviseren n.a.v. de discussie rond kerkgang afgelopen weekend dringend om nog maar met 30 gemeenteleden de eredienst te vieren. In ieder geval voor de lopende maand oktober. Dit genoemde getal is exclusief medewerkers zoals voorzanggroep, dominee, organist, koster etc. We zullen het aantal medewerkers zo veel mogelijk beperken, in de geest van de richtlijnen. Wel vinden we het als Moderamen belangrijk dat we zolang het ons toegestaan is de eredienst koersteren. En dit kunnen we op een veilig wijze, zo hebben we met z’n allen sinds 02 augustus bewezen. Maar we zullen de wekelijkse toegang nu moeten beperken. Aangezien we meestal rond de 60-70 kerkgangers hebben moeten we nu spreiden en grofweg het aantal kerkgangers per eredienst halveren. We zijn dat als volgt van plan:

  • Voor komende zondag de 11e oktober kunt u zich alleen opgeven wanneer uw achternaam begint met A t/m L. Dus heet u Van der Kruk, dan telt de K en mag u zich opgeven.
  • Voor de volgende zondag op de 18e komen achternamen uit het tweede deel van het alfabet aan de beurt: M t/m Z.
  • De 25e okt weer A t/m L.
  • De 1e nov M t/m Z.

U begrijpt we willen meebewegen met deze dringende adviezen. En deze kunnen wijzigen.

Voor a.s. zondag was er ook Avondmaal gepland. Met veel spijt zien we daar nu van af. Ook al had de diaconie dit tot twee keer toe voorgeoefend en zou uw op gepaste en veilige wijze brood en wijn aangeboden zijn. We proberen in het licht van de restricties te handelen en de hoeveelheid bewegingen zoveel mogelijk te beperken.

De Kindernevendienst XXL willen we in de zij-Hoeksteen wel door laten gaan, aangezien er voor kinderen onderling geen beperkingen zijn. De ouders van de kinderen hoeven alleen zichzelf op te geven (ongeacht hun achternaam, want we willen geen kinderen uitsluiten).

Het is niet fijn wanneer je een stapje terug moet doen. Maar we gaan er toch het beste van maken. De kansen benutten die er nog wel zijn. We moeten elkaar maar weer een beetje extra bijstaan in de komende periode. We rekenen op uw begrip en medewerking.

 

Met liefdevolle groet namens de kerkenraad,

Johan Wagner, preses