Een nieuwe spits, een kostbaar bezit…

Actie torenspits

Het karwei aan de torenspits is klaar. Het koper blinkt weer en is stevig bevestigd. Zo kunnen wij weer een paar jaar vooruit. Op 5 december wordt begonnen met het herstelwerk aan de nok en 2 weken later wordt het houtwerk in de nok geïmpregneerd. Voor het einde van het jaar moet alles dan weer klaar zijn. Dan kunnen wij weer droog en veilig in de kerkzaal zitten. U zult begrijpen dat het geen goedkope reparatie was. Hoewel wij een flink deel van de verzekeraar vergoed krijgen blijft er het nodige over dat wij zelf moeten bekostigen. De totale kosten komen boven euro 100.000 uit. Als CvK doen wij daarom een beroep op u voor een eenmalige bijdrage.

Deze kunt u overmaken op het rekeningnummer van de kerk NL04 RABO 0342 9785 00 met als vermelding “torenspits”.