KOORDe protestantse gemeente ‘De Hoeksteen’ in Monster heeft een eigen kerkkoor, in 2007 opgericht als projectkoor, nu uitgegroeid tot een enthousiast en volwaardig kerkkoor.

Het koor treedt regelmatig op in eigen kerkdiensten, zij vervult daar een ondersteunende rol.
Het koor zingt en repeteert onder de deskundige leiding van Elfriede Dudink en wordt vakkundig begeleid door Leo Bouma op piano en orgel.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Het koor telt nu ongveer 22 leden van binnen en buiten onze gemeente.
We repeteren de tweede en vierde maandag van de maand in de Hoeksteen van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Via de zondagsbrief en website worden mededelingen gedaan omtrent de activiteiten van ons koor.