KOORDe protestantse gemeente te Monster heeft geen eigen kerkkoor, maar in voorkomende gevallen wordt er een  projectkoor geformeerd, dat optreedt in onze kerkdienst.

Het koor zingt en repeteert onder de deskundige leiding van Elfriede Dudink en wordt vakkundig begeleid door Leo Bouma op piano en orgel.

Via de zondagsbrief , “Contact”en “Samen” worden mededelingen gedaan omtrent de activiteiten van ons koor.