Streekverband De Tien

Het samenwerkingsverband van de diaconieën van de tien Westlandse gereformeerde kerken.

Raad van Kerken

In de Monsterse Raad van Kerken participeren de Hervormde gemeente van Ter Heijde, de Rooms-katholieke parochie van Monster en de Protestantse gemeente te Monster. Er wordt periodiek overleg gevoerd over gemeenschappelijke acties, waaronder de jaarlijkse gebedsweek voor de eenheid.

Contactraad Westlandse kerken – Westerhonk

De Contactraad, een samenwerkingsverband van de Protestantse Kerken in het Westland, beoogt de integratie van verstandelijk gehandicapten (thuiswonend en in verzorgingscentra) in de Westlandse samenleving. Dit in eerste aanleg door het beleggen van maandelijkse diensten met gehandicapten, beurtelings in een der deelnemende plaatselijke kerken.

Amandelgaarde

Stichting Protestants Christelijke Ouderenhuisvesting Monster. In deze stichting werken samen de diaconie van de Nederlands Hervormde gemeente van Monster en die van onze kerk.

Arcadië

Arcadië, uitgaande van de Stichting Philadelphiazorg, gelegen aan de Kruithoff, huisvest niet alleen ouderen, maar ook een aantal bewoners van voormalig Tempelhof. Zij wonen op de nummers 1, 2, 11, 12, 21 en 23.

dorcasDorcas

Dorcas is een internationale hulporganisatie. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het regelmatig houden van een inzamelingsactie voor kleding en schoeisel. Jaarlijks wordt er in november een voedselinzameling gehouden.
Iedere eerste zaterdag van de maand kunt u van 10.00 tot 12.00 uur kleding inleveren bij gebouw ‘De Hoeksteen’. Vervolgens wordt deze kleding uitgezocht en gereedgemaakt voor transport naar het buitenland.

Interkerkelijke werkgroep “Kerk en School”

De werkgroep onderhoudt contacten tussen de chr.basisschool De Blinkerd en de aangesloten kerken. De werkzaamheden van deze werkgroep bestaan o.a uit het organiseren van kerk en schooldiensten, excursies aan kerken en andere gebouwen waarin religieuze bijeenkomsten worden gehouden, zoals bv. moskee of een synagoge en het opstellen van de jaarlijkse kinderliedlijst.