Kindernevendienst in de PGMonster

Er is voor één groep kindernevendienst. De kinderen vanaf groep 1 kunnen elke week naar de kindernevendienst. Zij gaan aan het begin van de dienst de kerk uit en komen aan het eind van de dienst, meestal tijdens de collecte, terug.
Tijdens de kindernevendienst behandelen we thema’s uit ‘Kind op Zondag’ en we gebruiken het blad ‘Bonnefooi.’  Door de verschillende thema’s loopt een rode draad.
Ons uitgangspunt is de kinderen laten kennismaken met het geloof door verhalen en daarbij behorende activiteiten. We willen de kinderen laten ervaren wat het geloof inhoudt en ze de kans bieden daar hun eigen weg in te vinden.

Wanneer de kinderen naar de kindernevendienst gaan neemt een kind het Licht uit de kerk mee. De kaars wordt door de ouderling van dienst aangestoken aan de Paaskaars.

We beginnen met een praatje, waar vaak het thema van die zondag al in voorkomt. Hierna vertellen we het Bijbelverhaal, waar we over napraten. Dan volgt de verwerking. De werkvorm hiervan wisselt: een lied zingen of luisteren, iets knutselen, een tekening maken, een spel doen of een filmpje bekijken. Bij het knutselen gebruiken we allerlei materialen, van schoenendoos, takken, stenen, tot papier en lijm.

Een paar keer per jaar is er een ‘XL-nevendienst’, waarbij de kinderen de hele dienst uit de kerk zijn. Deze XL-nevendiensten zijn meestal rond de Christelijke feestdagen.

Voor meer informatie over de kindernevendienst kunt u contact opnemen met:
Kees Bosch, 06-13593181, kbbosch@kpnmail.nl, jeugd@pgmonster.nl