IMG_3951

Aanvangstijden
De dienst begint van april t/m september om 09.30 uur, van oktober t/m maart om 10.00 uur. Op de feestdagen Kerstmis, Pasen en Pinksteren begint de dienst om 10.00 uur.
Bijzondere diensten en incidentele avonddiensten worden bekendgemaakt via de Zondagsbrief, Samen (regionaal kerkblad) en diverse dag- en weekbladen.

Kosters
Het kosterschap wordt waargenomen door een groep gemeenteleden, Voor vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot de dienstdoende koster of de coördinator Arie Don tel: 0174-248487 of Jaap van Antwerpen tel: 06-12814852

Avondmaal
Het avondmaal wordt lopend gevierd. De viering staat ook open voor doopleden.
Er bestaat ook de mogelijkheid om thuis het avondmaal te vieren. Als u denkt hiervoor in aanmerking te komen, kunt u contact opnemen met uw wijkdiaken.

Collectes
Tijdens elke eredienst worden er doorgaans twee collectes gehouden.

Zitplaatsen
De zitplaatsen in de kerk zijn vrij, behalve de plaatsen die als gereserveerd staan aangegeven.

Zondagsbrief
Iedere zondagmorgen is een Zondagsbrief bij de ingangen van de kerkzaal beschikbaar. De brief bevat gegevens over de kerkdienst en andere actuele informatie. De Zondagsbrief is een officiële publicatie van de kerkenraad. Mededelingen van de kerkenraad worden niet vanaf de kansel gedaan, maar door publicatie in de Zondagsbrief. U kunt de Zondagsbrief ook digitaal krijgen, dan ontvangt u deze de vrijdag daarvoor. Opgeven hiervoor via redactie@pgmonster.nl.

Bloemen
De bloemen die tijdens de eredienst in de kerk staan worden na afloop van de dienst, als groet van de gemeente, gebracht naar gemeenteleden die daarvoor in aanmerking komen.

Preeklezen
Mocht onverhoopt bij een dienst geen predikant beschikbaar zijn, dan zal de dienst worden geleid door een van de preeklezers.

Kerkomroep
De kerkdiensten kunnen op het internet gratis beluisterd worden via www.kerkomroep.nl    Op de site vindt u onze gemeente onder plaatsnaam Monster.
Wie geen internetaansluiting heeft kan toch de kerkdiensten beluisteren door gebruik te maken van een luisterkastje.
Dit kastje maakt verbinding met de kerk via de telefoon.
De bediening is uiterst eenvoudig.
Wie van deze mogelijkheid gebruik wil maken kan contact opnemen met: Jenne de Haan, tel. 62 79 33
De kosten zijn naar draagkracht maximaal € 10,= per maand.

PowerPoint presentaties
Het beamerteam heeft als doel de kerkdiensten visueel te ondersteunen met beelden en teksten. Om zo de geloofsbeleving en interactie tijdens de kerkdienst te versterken.
Dit doen we door op een scherm te tonen:
• de te zingen liederen
• de te lezen Bijbelteksten
• het verhaal van de voorganger zo nodig ondersteunen met foto’s of beeldfragmenten
• speciale gebeurtenissen onder de aandacht te brengen

De presentatie wordt gemaakt door een enthousiast team van vrijwilligers en wordt vooraf afgestemd met de predikant. De voorbereiding per kerkdienst is circa 2 tot 3 uur.
Heeft u suggesties of ideeën, wilt u ook meedoen in het beamerteam of wilt u de beamer gebruiken voor andere kerkelijke activiteiten stuur dan (tijdig) een bericht naar beamerteam@pgmonster.nl.

Podium
De kerk beschikt over een verplaatsbaar podium dat gebruikt kan worden in de kerk en de bijzalen. Het is opgebouwd uit elementen van 1 bij 2 meter en kan in hoogte versteld worden op 20, 40 en 60 cm. Totale oppervlakte is 20 m². Wil je gebruik maken van het podium, overleg dan met het podiumbouwteam.

Kindernevendienst
Elke zondagochtend wordt er een kindernevendienst gehouden.
Er is één groep: groep 1 t/m groep 7 van de basisschool.
De kinderen verlaten in de regel voor de schriftlezing de kerkdienst en komen voor de collecte weer terug.

Kinderoppas
Tijdens de dienst is er kinderoppas voor kinderen jonger dan 4 jaar in een van de zalen van het kerkgebouw.

Koffiedrinken
Koffiedrinken kunt u iedere eerste zondag van de maand, na afloop van de dienst, in De Hoeksteen. Bovendien is er gelegenheid tot koffiedrinken na de dienst op de startzondag, bij het afscheid en de bevestiging van ambtsdragers op de laatste zondag van september en na de herdenkingsdienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Bij doopdiensten en dergelijke gelegenheden kan in overleg met de koster ook voor koffie gezorgd worden, zij het voor eigen rekening.