De taakgroep Vorming & Toerusting (V & T) is namens de kerkenraad verantwoordelijk voor de vorming en toerusting in onze gemeente. Uit een enquête die in 2004 onder de gemeenteleden is gehouden, is duidelijk naar voren gekomen dat er behoefte is aan vorming en toerusting.

Vanwaar die behoefte? Het dagelijks leven stelt ons bijna onafgebroken voor vragen en keuzes: Wat wordt van mij en ons verwacht in die concrete situatie? Welke keuze dien ik te maken bij dat probleem? Hoe kan ik mijn geloof ontwikkelen? Wat zal ik dáár op zeggen en waarom dien ik over dát te zwijgen? Enzovoorts, enzovoorts.

Om antwoorden te zoeken op zulke vragen, hebben we vorming en toerusting nodig.

Vorming wil ons aan het denken zetten, prikkelen, uitdagen, onze ogen openen. Vorming stelt de vraag hoe wij ons geloof inhoud kunnen geven in de realiteit van alledag. Toerusting geeft ons iets in handen om een taak, opdracht, manier van geloven, geloofsuitingen enzovoorts beter uit te voeren. We krijgen iets mee voor onderweg.

De taakgroep zal haar oor goed te luisteren leggen binnen de gemeente om zo op het spoor te komen welke vragen en behoeften er leven. Zij zal daarbij rekening houden met de breedte en kleurrijkheid van onze gemeente. Ook zal zij zoveel mogelijk de deuren van onze eigen kerk openzetten: steeds kijken of we ook iets voor anderen kunnen betekenen én kijken of anderen buiten onze kring een bijdrage kunnen leveren aan een bepaalde activiteit. Op grond van wat er leeft in de gemeente en in de wereld zal zij jaarlijks een aantal activiteiten organiseren.

Programma 2022-2023:  Activiteiten vanuit de taakgroep Vorming