Dietrich Bonhoeffer is één van de meest inspirerende theologen van de twintigste eeuw geweest. Mogelijk was hij uitgegroeid tot de allergrootste, als hij niet vlak voor het eind van de Tweede Wereldoorlog op persoonlijk bevel van Hitler geëxecuteerd was. Hij schreef zijn belangrijkste teksten vanuit de gevangenis. Net als de apostel Paulus.

Die gevangenis was voor hen beiden zeker geen zegen, maar voor wie, zoals ds. Christiaan Donner in een gevangenis werkte, wel. Want de gedetineerden in de gespreksgroepen kunnen zich onmiddellijk met deze teksten identificeren. Ze herkennen de toon, de stijl, de emoties, de onverzettelijkheid, het geduld, de zachtmoedigheid en de twijfel van Paulus én Bonhoeffer direct vanuit hun eigen belevenissen.

In dit Bonhoeffer-jaar is er een keur aan deskundigen met lezingen. Maar als gevangenispredikant is ds. Christiaan Donner de meest aangewezen persoon om over het werk en leven van Bonhoeffer een aantal gespreksavonden te leiden. Daarvoor maakt hij gebruik van het prachtige ‘werkschrift Bonhoeffer 75’ uitgegeven in Culemborg. Met geïnspireerde gedichten, schilderijen en liederen bij een grote selectie van wat Bonhoeffer heeft nagelaten.

We volgen dit werkschrift op 6 avonden, waarvan de eerste 3 in de Ontmoetingskerk in Naaldwijk en de laatste 3 in kerk De Hoeksteen in Monster, van 19.30 – 21.30 uur. Op de donderdagen:  12 maart │ 26 maart │ 16 april │ 30 april │ 14 mei │ 28 mei

Deelname is kosteloos. Het werkschrift kunt u de eerste avond kopen à € 1,50 (graag contant betalen). Opgave via bbv@pkn-naaldwijk.nl of bel: 06-54252108. Er kunnen maximaal 30 deelnemers mee doen. Van harte welkom, namens de taakgroepen van ‘s-Gravenzande, Monster en Naaldwijk