Lezing Ds. Ad van Nieuwpoort over Ezechiel

Vervreemding

Hij zal rond de 25 jaar geweest zijn, toen hij met hem zijn dorpsgenoten werd afgevoerd, getransporteerd naar een ver land. Zijn naam is Ezechiël. Zijn profetenboek is te bizar voor woorden;

een boek vol absurde beelden. Geschreven in een taal, die je op het eerste gezicht zou toedichten aan een verstokte coke-snuiver. Gek, vreemd, niet te plaatsen!

Het centrale thema van Ezechiël is de ballingschap of de vervreemding die hij voelde. Een situatie waarin een samenleving de weg kwijt is en leeft zonder bevrijdend verhaal en daarmee zonder oriëntatie.

Dwars door alle narigheid van ons bestaan blijkt echter een Stem te spreken van een nieuwe toekomst, van hoop op een nieuwe wereld.

 

Op woensdagavond 9 november zal ds. Ad van Nieuwpoort het profetenboek Ezechiël behandelen aan de hand van het door hem geschreven boek in Babel

Hoeksteenzaal van de Prot. Gemeente te Monster – aanvang 20.00 uur

Vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie/thee.