Op dinsdagavond 11 februari trotseerden zo’n vijftig mensen het slechte weer om te komen luisteren naar Marinus v.d.Berg, die op verzoek van Vorming &Toerusting naar de Hoeksteen was gekomen.


Op indringende en soms humoristische wijze schetste deze pastoor wat er zoal fout kan gaan bij indringende en moeilijke gesprekken aan de hand van ervaringen die hij in zijn lange pastorale leven had opgedaan en reikte hij ons handvatten aan om zo’n gesprek beter te laten verlopen.
Na de pauze was er volop gelegenheid om vragen te stellen en gevoelens te delen. In het eerstvolgende Contact komt een verslag te staan.