Officieel orgaan van de kerken van de Protestantse Kerk in Nederland in het Westland en Midden-Delfland. Wordt wekelijks aan abonnees toegezonden.

Kopij (bij voorkeur via e-mail) voor de kerkbode kunt u uiterlijk zondagavond 19.00 uur bezorgen bij R.C.M. van Noordt, e-mail: samen@pgmonster.nl.