Kerkomroep
De kerkdiensten kunnen op het internet gratis beluisterd worden via www.kerkomroep.nl Op de site vindt u onze gemeente onder plaatsnaam Monster.
Wie geen internetaansluiting heeft kan toch de kerkdiensten beluisteren door gebruik te maken van een luisterkastje.
Dit kastje maakt verbinding met de kerk via de telefoon.
De bediening is uiterst eenvoudig.
Wie van deze mogelijkheid gebruik wil maken kan contact opnemen met: Jenne de Haan, tel. 62 79 33
De kosten zijn naar draagkracht maximaal € 10,= per maand.