Oecumenische dienst 21 januari

Op 21 januari werd in De Hoeksteen een oecumenische viering gehouden. Pastor Kwee ging voor en Leo Bouma bespeelde het orgel. Het koor Medea verleende medewerking.
Otto Hermsen maakte een fotoverslag.