Op 21 januari werd in De Hoeksteen een oecumenische viering gehouden. Pastor Kwee ging voor en Leo Bouma bespeelde het orgel. Het koor Medea verleende medewerking.
Otto Hermsen maakte een fotoverslag.