Oecumenische Openluchtdienst 2019 in Ter Heijde a/Zee.
Zondag 25 augustus a.s. wordt om 10.00 u. weer de jaarlijkse oecumenische openluchtdienst gehouden op het Prins Willem III-plein voor de kerk in Ter Heijde.

Thema dit jaar is: ‘Sta jij in je kracht?’

Voorganger is pastoraal werkster E. Geelen. De samenzang wordt als vanouds verzorgd door Leo Bouma.
Voor de kinderen is er een speciale nevendienst die bij goed weer wordt gehouden op het strand.

Na afloop staat er voor iedereen koffie, thee en limonade klaar mét wat lekkers erbij. Bij regen wordt de dienst verplaatst naar de kerk.
U bent allen van harte welkom.

Raad van Kerken Monster/Ter Heijde aan Zee.