De Protestantse gemeente te Monster heeft een ANBI-toekenning. Wat dat betekent wordt hieronder uitgelegd.

ANBI is de afkorting van: Algemeen Nut Beogende Instelling
De ANBI-status heeft de volgende fiscale voordelen waar u gebruik van kunt maken. Het levert voor beide partijen de volgende voordelen op:

Giften van een particulier aan een ANBI (lees: Protestantse gemeente te Monster) zijn voor die particulier aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. Voor het totaal aan gewone giften geldt een drempel voor aftrek van 1% van het drempelinkomen met een minimum van €60; het aftrekbare bedrag is maximaal 10% van het drempelinkomen. Drempelinkomen is het totaal van inkomsten in box 1, 2 en 3, vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.

Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

De Protestantse gemeente te Monster hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang.
Uitkeringen die de Protestantse gemeente te Monster doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkingsrecht.

Meer informatie nodig? Indien u geïnteresseerd bent in meer informatie, kunt u contact met ons opnemen of u verder oriënteren op de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl

ANBI-voorwaarden PGM

anbi-gegevens 2020