Profielschets

Wij zijn …

… een actieve Protestantse gemeente in Monster; een dorp gelegen aan de kust in het Westland. Onze gemeente telt ruim 700 leden.

Wij zijn een gemeente:

 • waarbij de Bijbel de basis vormt en de bron van ons geloof is.
 • met een pluriforme geloofsbeleving. We proberen dit positief te waarderen en vruchtbaar te maken in de relatie met God en onze medemens.
 • die open en gastvrij is (en niet alleen op zondag).
 • met veel vrijwilligers die zich inzetten voor het kerkenwerk.
 • waar we lief en leed met elkaar delen.
 • waar jongeren en ouderen ruimte hebben om hun geloof te beleven.
 • gericht op de toekomst met focus op onze speerpunten uit het beleidsplan 2017-2022.

Wij zoeken…

… een herder met een warm en pastoraal hart voor alle gemeenteleden. Een betrokken dominee met een warme persoonlijkheid, die in goede harmonie met anderen leiding geeft aan onze gemeente. We zoeken een predikant die ons inspireert tijdens de diensten met schriftuitleg in toegankelijke taal.

Bent u een dominee die:

 • aandacht heeft voor alle gemeenteleden en hen op een integere en respectvolle manier bij hun geloofs- en levensvragen begeleidt?
 • bereid is samen met onze jeugdwerkers en -ouderling structureel tijd te besteden aan de jeugd, de jong volwassenen en de gezinnen waar zij deel van uitmaken om ze betrokken te houden bij de gemeente?
 • die in staat is onze oudere gemeenteleden een warm en professioneel pastoraat te bieden?
 • een stuwende kracht is en kerkenraadsleden en gemeenteleden inspireert en coacht, zodat zij hun talenten optimaal kunnen inzetten voor kerk en samenleving?
 • nieuwe liturgische ontwikkelingen initieert met respect voor tradities?
 • verbinding zoekt met partnerkerken in Monster en Ter Heijde?

Dan bent u van harte welkom!

Wij bieden …

… een dienstverband voor 0,8 fte, waarbij indien gewenst de eerste vier jaar het dienstverband aangevuld kan worden tot 1 fte. Daarnaast zorgen wij voor geschikte huisvesting.