KERKWERKHet college van kerkrentmeesters is, in opdracht van de kerkenraad, belast met het beheer van de gelden en goederen van de kerk.
Bankrekening NL 05 RABO 047 72 41 905 ten name van Protestantse gemeente te Monster.
Voor verschillende gebeurtenissen, zoals rouw- en trouwdiensten, wordt een bijdrage gevraagd.

Inkomsten van de kerk
De kerk ontvangt geen subsidie maar krijgt haar geldmiddelen van haar leden via collecten, vaste vrijwillige bijdragen (VVB), legaten en verhuur. De kerk heeft een begroting van circa € 112.400-(2019).

Collectebonnen
Binnen de kerk kan gebruik gemaakt worden van collectebonnen. Hierdoor is het mogelijk deze bijdrage als gift op te geven bij de belastingdienst. Collectebonnen worden verkocht per 32 stuks in de volgende waarden:
€ 0,50 -, € 0,75 -, € 1,25 -, € 2,50. De bonnen kunnen besteld worden door middel van de bon in Contact.

Vaste Vrijwillige Bijdrage
Ruim 80% van de inkomsten ontvangt de kerk via VVB van haar leden. Op basis van zijn financiële mogelijkheden draagt ieder zijn steentje bij. Als richtlijn voor de VVB geldt 3% van het brutosalaris. Wanneer de begroting verdeeld wordt over de leden, zijn de kosten op jaarbasis € 185,- per lid en € 85,- per kind. Jaarlijks worden alle volwassen leden in januari benaderd via de actie kerkbalans hun bijdrage aan te passen. De bijdrage kan voldaan worden via automatische incasso of acceptgiro.

Legaten
In uw laatste wilsbeschikking kunt u de kerk opnemen als begunstigde. Overleg hierover met uw notaris. U kunt ook informatie inwinnen bij het college van kerkrentmeesters.

Verhuurtarieven
Hieronder staan de volledige tarieven van de verschillende zalen. Kijk ook voor een beschrijving van zalen en mogelijkheden onder  ZAALHUUR bij KERKGEBOUW.

tarievenoverzicht2021/2022:    tarievenoverzicht 2021-2022-geconverteerd

Bankrekeningen:
Bankrekening NL44 RABO 0342 9380 10 – Betalingen rekeningen Hoeksteen, Bovenkamer. Overmaken van een gift. Sponsorgeld. Algemene bankrekening.
Bankrekening NL05 RABO 0477 2419 05 – Vaste vrijwillige bijdrage (VVB). Liever geen andere betalingen.
Bankrekening NL04 RABO 0342 9785 00 – Bestelling collectebonnen. Eventueel sponsorgeld.

ANBI-voorwaarden
De Belastingdienst stelt met ingang van 1 januari 2014 nieuwe voorwaarden met als doel “het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen”.
De Protestantse gemeente te Monster voldoet aan die voorwaarden.

ANBI-voorwaarden kerk
ANBI-voorwaarden diaconie

RSIN
PKN: 813612809