Het kerkelijk bureau is een bundeling van administratieve taken ter ondersteuning van kerkelijk activiteiten en het aanvragen van diensten.

Huwelijk/doop
Aanvragen voor doop en huwelijksbevestiging bij de predikant: e-mail: predikant@pgmonster.nl.

Ledenbestand
Dit bestand wordt  digitaal bijgehouden door Kitty Schuuring. Mutaties gaan maandelijks naar de wijkteams en worden gepubliceerd in Contact. Wijzigingen doorgeven aan: ledenadministratie@pgmonster.nl.

Overzichten
Uit het ledenbestand kunt u overzichten aanvragen op ledenadministratie@pgmonster.nl.
Wijzigingen uiterlijk begin september inleveren. E-mail: ledenadministratie@pgmonster.nl.

Archief.
Het archief wordt beheerd door het CvK.

Zondagsbrief
Kopij inleveren voor vrijdagavond 16.00 uur. E-mail: kb@pgmonster.nl.

Contact
Kopij uiterlijk inleveren op de in de Zondagsbrief en Contact genoemde datum. Verschijnt tweemaandelijks. contact@pgmonster.nl.

Samen
Kopij inleveren voor zondagavond 19.00 uur. E-mail: samen@pgmonster.nl.

Kopieerwerk
Maandag t/m vrijdag aanleveren bij het reproductieteam in de kerk tussen 8.30 en 9.00 uur.

Collectebonnen
Aanvragen collectebonnen via bestelformulier in collectezak of brievenbus.

Website
Vermeldingen en wijzigingen naar redactie@pgmonster.nl.