De Protestantse gemeente te Monster (voorheen Gereformeerde kerk) beschikt over een karakteristiek gebouw, dat gelegen is aan een van de doorgaande straten van het dorp richting Ter Heijde aan Zee, de Burgemeester Kampschöerstraat. Ons kerkgebouw is gebouwd onder architectuur van de zgn. Amsterdamse school door architect Plooy, zeer bekend als kerkbouwer.

De kerk, waarvan de aanbesteding plaatsvond op 26 april 1935, is gebouwd in 1935-1936. De plattegrond heeft een typische kruisvorm en heeft twee haaks op elkaar staande steile zadeldaken. Op het kruispunt van de daken staat een koperen dakruiter met windvaan. Ons gebouw biedt thans plaats aan ongeveer 900 mensen.

Het orgel is qua vormgeving aangepast aan het kerkinterieur en is gebouwd door de firma Pels in 1956 (meer info)

Naast de kerk, die zelf nog een aantal kleine zalen heeft en een bovenverdieping, die als jeugdsociëteit gebruikt kan worden is in 1981 een zalencentrum aangebouwd. Hierin zijn een grote zaal, een keuken en een aantal kleinere zalen beschikbaar voor diverse activiteiten.

De kerk is toegankelijk voor rolstoelen. Ook in de kerk zijn speciale plaatsen vrijgehouden voor rolstoelen.

Renovatie
In 2017 is een uitgebreide renovatie van de kerk afgerond.
Om de kerkzaal bruikbaar te maken voor de komende decennia is het huidige liturgisch centrum met kansel vervangen door een multifunctioneel liturgisch centrum.

Uitgangspunt voor het ontwerp was dat het in balans moet zijn met de bestaande Amsterdamse School architectuur van de architect Bastiaan Willem Plooij. Het ontwerp is geen letterlijke kopie, maar staat in een gebalanceerde verhouding tot de bestaande elementen. De nieuwe achterwand vormt een rustig decor waardoor de liturgische meubels en de predikant duidelijk zichtbaar zijn. Tegelijk kan de ruimte achter de wand gebruikt worden voor opslag van spullen en als coulissen tijdens voorstellingen. De Bijbel heeft een betekenisvolle plek op de symmetrie-as van het gebouw gekregen, wat verwijst naar de Protestantse opvatting dat het Woord centraal staat. Tegelijk is de Bijbel opgenomen in de architectuur van de zaal doordat deze als het ware door de houten ‘lijn’ gedragen wordt. Om de sacrale uitstraling van het liturgisch centrum te behouden, zijn de muzikanten aan de linkerzijde van het podium gepositioneerd en de beamers aan weerszijden op de wanden. De asymmetrische opstelling van podium en achterwand zorgt voor een spannende compositie in de verder symmetrische zaal.
De lambriseringen waren door houtworm aangetast en zijn vervangen. Uit kostenoverweging en om de kerkzaal een eigentijdse uitstraling te geven is gekozen om de nieuwe lambrisering eenvoudiger en strakker te detailleren. Om aan te sluiten bij het verleden is de plaatverdeling zo veel mogelijk gelijk gebleven aan de oude lambrisering en komt de gouden bies op een andere manier terug in het ontwerp.
De vormen van de liturgische meubels sluiten aan op het thema van de verspringende horizon in de kerkzaal. De meubels bestaan uit afzonderlijke stukken waarbij het blad een continue lijn vormt. De lijn meandert zowel in hoogte als in plattegrond, waardoor veel verschillende composities gevormd kunnen worden. Zo kan er voor een doopdienst een andere opstelling samengesteld worden dan voor een dienst waarin het Heilig Avondmaal bediend wordt.
De doorgaande lijn van het blad wordt gedragen door ronde stokken in een willekeurig patroon. De vele stokken staan symbool voor de individuele leden die gezamenlijk de Kerk vormen. Losse elementen zoals de druipschaal van de kaars, het tafelblad en de lezenaar zijn in zo dun mogelijk staalplaat vervaardigd, zodat een mooi contrast tussen de zware houten lijn en deze elementen is ontstaan. De stalen elementen lijken boven het houten blad te zweven door ze op dunne stalen pootjes te monteren.