Nieuwe privacywet; de AVG
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), van kracht. Als organisatie zijn wij aan strenge eisen gebonden om uw en jouw privacy te waarborgen

Als lid van de pg Monster heeft de kerk persoonlijke gegevens van u. Deze gegevens zijn ons bekend omdat u ofwel –bij jongeren- uw ouders dat bij uw lidmaatschap zelf heeft aangegeven.
Te denken valt aan uw volledige naam, adres, geboortedatum, datum van uw huwelijk, en of u dooplid ofwel belijdend bent.

Wat verandert er met de AVG
De pg Monster moet aangeven dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw of jouw persoonlijke gegevens. Welke gegevens zijn bekend, voor welk doel heeft de kerk deze gegevens nodig, wie heeft er toegang tot die informatie, waarom heeft die persoon toegang, hoe lang wordt deze informatie bewaard, waar wordt dat bewaard. Tevens wordt aangegeven dat uw persoonlijke gegevens niet worden gedeeld met derden.
Hieronder staan de door de kerkenraad geaccordeerde documenten t.a.v.de AVG.

Privacyverklaring Protestantse gemeente Monster herzien 2021

Brief leden pg Monster inzake privacy (AVG)

Geheimhoudingsverklaring

Zie ook: privacybeleid website