Onze kerkelijke gemeente is ingedeeld in zeven wijken. Het werk in de wijken is opgedragen aan de wijkteams.

Een wijkteam wordt gevormd door medewerkers die zo mogelijk uit de wijk zelf afkomstig zijn samen met een pastorale ouderling, een bestuurlijke ouderling, een jeugdouderling en een diaken. Wijk 7, in de buitengebieden, valt onder het pastoraal team.