Op woensdagavond 21 maart werd het nieuwe boek van Dr.P.Schelling gepresenteerd in onze kerk. Vanwege de grote belangstelling “verhuisden”we naar de kerkzaal waar Jos van Oort, predikant, studievriend en presentator van het tv-programma “met hart en ziel” het programma inleidde. Daarna was er een poëtische verwoording van het thema door zoon Pieter en zijn Leonie. Ook werd de auteur geïnterviewd en realiseerden Elly Bakker en Aart van der Gronden driemaal een muzikaal intermezzo met blokfluit en piano. Ad Nuijten,voormalig scenarts en Carla Schoonenberg, theoloog en predikant reflecteerden op het thema van het boek. Ook dochter Judith werd geïnterviewd en tenslotte overhandigde uitgeefdirecteur Nico de Waal het eerste exemplaar .
Na afloop werd er druk gesigneerd door de schrijver.