Vreemdelingen en Priesters door Stefan Paas, Theoloog des Vaderlands

In onze samenleving zijn maar weinig mensen geïnteresseerd in geloof en het lijkt erop dat hun aantal met het jaar afneemt. Wat betekent het om kerk te zijn, missionair kerk te zijn, in een samenleving als de onze? Kan dat, vrolijk en moedig geloven en kerk-zijn als je niet veel verwachtingen hoeft te hebben van kerkgroei of grote invloed op de samenleving? Natuurlijk kan dat! Dat is de overtuiging van Stefan Paas, met wie we nadenken over relevante vragen m.b.t. missionair kerk-zijn in deze tijd.

Stefan Paas is hoogleraar missiologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Theologisch Universiteit Kampen. In 2015 verscheen zijn boek “Vreemdelingen en Priesters”, een boek over missionair kerk-zijn, dat veel aandacht kreeg. In 2019 werd hij gekozen tot Theoloog des Vaderlands.

Deze avond wordt georganiseerd door de taakgroepen van de Protestantse gemeenten van ‘s-Gravenzande, Monster en Naaldwijk.

De  avond vindt plaats op donderdag 26 september om 20.00 uur in de Hoeksteen, Burg. Kampschoërstraat 25, Monster.