We gaan weer zoveel mogelijk online!

Beste gemeenteleden,

Onze PKN gaf afgelopen zaterdag als richtlijn om meteen weer online diensten te gaan verzorgen. U begrijpt dit natuurlijk. Ook de kerken willen meehelpen om in onze samenleving zoveel mogelijk besmettingen te voorkomen. We zouden het graag anders zien, zeker zo rond de Kerst, maar het is niet anders. We zetten onze schouders maar gewoon goedgemutst onder deze realiteit!

Het goede nieuws is dat wij als PgM inmiddels veel ervaring opgedaan met online diensten. Met onze moderne camera’s, goed ingewerkte technici en behendige en aansprekende voorgangers, zijn we daar inmiddels zeer bedreven in. We verzoeken u dus vanaf zaterdag Eerste Kerstdag thuis onze mooi verzorgde diensten te volgen.

De PKN biedt wel een openingetje om in uitzonderlijke gevallen diensten te houden waar naast de medewerkers enige kerkgangers bij aanwezig kunnen zijn. Uw kerkenraad heeft daar afgelopen week goed over nagedacht. We besluiten om:

1e Kerstdag 25 dec de dienst als volgt uit te voeren:

  • met medewerkers die de online-dienst opnemen en uitzenden mogelijk maken
  • met het kinderkoor en ouders van deze kinderen (deze zaterdag is voorlopig de laatste keer kindernevendienst).
  • met het volwassenenkoor dat ook enthousiast kerstliederen heeft ingestudeerd
  • daarnaast willen we enige ruimte bieden aan die gemeenteleden die:
    • niet in staat zijn om de dienst online te volgen en
    • degenen die zonder het fysiek bijwonen van deze dienst een ernstig gemis ervaren.

Een belangrijke opmerking bij deze laatste groep. Ieder van ons zal de beleving in de kerkzaal, vooral rond Kers, natuurlijk missen. Maar vrijwel iedereen in de samenleving is op dit moment enkele vrijheden kwijt en moet zich aanpassen. De kerkenraad wil echter ruimte bieden aan -naar onze verwachting een kleine groep- gemeenteleden die zonder zo’n beleving van de live-dienst in de kerkzaal mogelijk in geestelijke nood komt. Afgelopen jaar heeft ons immers ook geleerd dat de ‘prijs van isolement’ en eventuele psychische gevolgen soms nog erger kunnen zijn dan de kwalen waarvoor we ons proberen af te schermen.

Vanaf zondag 2e Kerstdag 26 dec en eveneens 31 dec en 02 jan:

we bieden u de online dienst aan. In de kerkzaal zijn geen kinderen, alleen medewerkers en de groep zoals hierboven beschreven die geen toegang heeft tot online diensten of geestelijke nood ervaart en daarmee gebruik wil maken van de door ons geboden uitzondering.

Samengevat: we gaan weer zoveel mogelijk online. Deze 1e Kerstdag geven we nog wel de ruimte aan kinderen en koor omdat dit een heel bijzondere feestdag is en er hard is geoefend. Voor alternatieven met muzikale ondersteuning was de voorbereidingstijd te kort. Vanaf a.s. zondag beperken we de deelname aan de dienst in de kerkzaal tot medewerkers en een -naar verwachting- paar handen vol gemeenteleden die dat echt hard nodig hebben. Degenen die online de dienst volgen en niet nar de kerkzaal komen, kunnen daarmee figuurlijk en ook letterlijk ruimte te geven aan hen die echt niet zonder kunnen.

Namens de kerkenraad roep ik u op om daar met begrip en ruimhartigheid aan mee te werken. We houden natuurlijk een vinger aan de pols. Begin januari zullen we bespreken hoe de gemeente hier invulling aan geeft, hoe veilig en verantwoord wij de kerkdiensten vinden en hoe we daarna samen verder gaan.

ik wens u een Gezegende Kerst en een hoopvol, gezond en voorspoedig Nieuwjaar!

Johan Wagner, uw preses