PKN Protestantse Kerk in Nederland
De Protestantse Kerk in Nederland is nog betrekkelijk jong: op 1 mei 2004 verenigden de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk zich officieel tot de Protestantse Kerk in Nederland.

PKN Protestantse Kerk op Facebook
De eigen Facebook pagina van de Protestantse Kerk in Nederland.

Dorcas Nederland
Dorcas is een christelijke internationale hulporganisatie die in achttien landen in Oost-Europa en Afrika 180 projecten van lokale partnerorganisaties ondersteunt. Dorcas helpt, geïnspireerd door Mattheüs 25, de allerarmsten in de wereld, en werkt bij voorkeur met lokale partners, zoals plaatselijke kerken of organisaties.

Het Nederlands bijbelgenootschap
Het Bijbelgenootschap vindt het van belang dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt.

IKON
De IKON is een enthousiaste publieke omroep die programma’s maakt voor radio, tv en nieuwe media. IKON staat voor Interkerkelijke Omroep Nederland. Deze naam verwijst naar de acht (protestants) christelijke kerken en geloofsgemeenschappen namens wie de IKON uitzendt.

Kerk in actie
Ieder mens heeft recht op respect en een menswaardig bestaan, ongeacht geloof, politieke overtuiging, ras, sekse of nationaliteit. Daar werkt Kerk in Actie aan, vanuit onze christelijke identiteit.

JOP
JOP ondersteunt kerkelijk jeugdwerk in plaatselijke gemeentes in Nederland. In het bijzonder jeugdleiders en coaches die werken met kinderen en jongeren. Hierdoor stimuleren wij kinderen en jongeren om bezig te zijn met geloven: met God, met de ander en de wereld om hen heen. Om zelf te ontdekken wat ze daarvan vinden en ermee kunnen.

De Blinkerd Monster
Protestants Christelijk basisonderwijs Monster