wegwijzer

Wat te doen ……
Als iemand overlijdt?     neem contact op met de predikant of met het pastorale team…
Bij geboorte?     stuur een geboortekaartje aan de scriba… en aan de predikant…
Bij verhuizing?     neem contact op met het kerkelijk bureau…
Bij de doop van kind of volwassene?     neem contact op met de predikant of met de scriba…
Bij inzegening van het huwelijk?     neem contact op met de predikant of met de scriba…
Als u zich wilt aanmelden bij onze gemeente of u wilt een mutatie doorgeven?  neem contact op met de ledenadministratie

 

Kerkgebouw ”De Hoeksteen”
Burg. Kampschöerstraat 25
2681 AB Monster
tel. (0174) 213 959

Zaalhuur
neem contact op met de beheerder Arie Don. 0174-248487 (meer info)

Scribaat
Alle stukken voor de kerkenraad dienen geadresseerd te worden aan de scriba:
p.a. Burg. Kampschöerstraat 25
2681 AB Monster
kerkenraad@pgmonster.nl

Predikant
Ds.Tineke Flim
predikant@pgmonster.nl
tel. 0174-237 520

Pastoraal team
Coördinator: mw. Matthilde van der Hout
pastoraat@pgmonster.nl

College van diakenen
Diaconie van de Protestantse gemeente te Monster
p.a. Burg.Kampschoerstraat 25
2681 AB Monster
Bankrekening NL68 RABO 0373 2610 39
collegevandiakenen@pgmonster.nl

College van kerkrentmeesters
College van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Monster
p.a. Burg. Kampschöerstraat 25
2681 AB Monster
cvk@pgmonster.nl

Koster 
Het kosterschap wordt waargenomen door een groep gemeenteleden. Voor vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot de dienstdoende koster of tot de coördinator Arie Don tel: 0174-248487

Kerkelijk bureau
Kerkelijk bureau van de Protestantse gemeente te Monster
Burg. Kampschöerstraat 25
2681 AB Monster
kb@pgmonster.nl
tel. 0174-213 959

Ledenadministratie
Ledenadministratie van de Protestantse gemeente te Monster
ledenadministratie@pgmonster.nl

Archief
Archief van de Protestantse gemeente te Monster
Burg. Kampschöerstraat 25
2681 AB Monster
Commissies, sectieteams e.d. kunnen hun administratie, correspondentie en notulen hier in bewaring geven

Preekvoorziening
Marjon Eijkelenkamp
preekvoorziening@pgmonster.nl

Vervoer
Zij, die om de erediensten te bezoeken vervoer nodig hebben, kunnen hiervoor mailen met de diaconie: collegevandiakenen@pgmonster.nl

Kerkdiensten online
U kunt online kerkdiensten live beluisteren en nog eens terugluisteren via www.kerkomroep.nl. Op de site vindt u onze gemeente onder plaatsnaam Monster

Liturgieën
Voor het ontvangen van liturgieën kunnen gebruikers van de kerktelefoon zich wenden tot kb@pgmonster.nl

Collectebonnen
Om uw collectegiften fiscaal aan te tonen kunt u gebruik maken van collectebonnen. Maandelijks vindt u in Contact een bestelbiljet, dat u ingevuld in de brievenbus of in de collectezak kunt deponeren. De bonnen worden bij u thuis bezorgd en het verschuldigde bedrag wordt van uw rekening afgeschreven.

Bloemen
De bloemencommissie verzorgd de bloemstukken in de eredienst. Ook voor rouw- en trouwdiensten kan een beroep op de bloemencommissie gedaan worden.

Kerkblad Contact
Redactie: Jenne de Haan
contact@pgmonster.nl

Kerkblad Samen
Contactpersoon: dhr. Rob van Noordt
samen@pgmonster.nl

Zondagsbrief
Berichten voor de volgende aflevering van de Zondagsbrief gelieve u in te leveren bij het kerkelijk bureau in de Hoeksteen of mailen naar
kb@pgmonster.nl, voor vrijdagavond 18.00 uur.

Website
Website-beheerders: Piet-Jan van der Pols en Hans van Rossum
redactie@pgmonster.nl

Beamerteam
beamerteam@pgmonster.nl

Contactmiddag voor ouderen
cvo@pgmonster.nl

Jeugdouderlingen
jeugd@pgmonster.nl

Kindernevendienst
kindernevendienst@pgmonster.nl

Mantelzorg
mantelzorg@pgmonster.nl

Themakerk
themakerk@pgmonster.nl