Startzondag 12 september 2021

kerkdienst, koffiedrinken, programma en

lunch

Lieve gemeenteleden,

Wederom graag uw aandacht voor enkele mooie ontwikkelingen en het verzoek o=
m uw medewerking om dit tot een succes te maken.

We gaan weer zingen.
We vragen uw wel om dat ingetogen te doen. We willen namelijk graag voorkom=
en dat iemand in uw omgeving zich ongemakkelijk voelt als u uit volle borst=
meezingt.

We houden de mondkapjes nog even op bij binnenstromen en bij vertrek.
De praktijk is dat diverse mensen toch met de hoofden dichtbij komen voor e=
en gesprekje wanneer er een opstoppinkje is. Hoe begrijpelijk misschien ook=
. Zeker wanneer het gehoor wat slechter wordt. Maar het blijft nog even ver=
standig om afstand te bewaren. Zeker binnen in de kerkzaal.

De gezondheidscheck aan de deur vervalt, bij eventuele corona klachten komt=
u niet.
Een open deur: bij klachten die verband kunnen houden met corona, komt u ni=
et naar de kerk. Ook bij volledige vaccinatie kunt u in theorie een besmett=
ing doorgeven. Die kans willen zoveel mogelijk verkleinen.

Bij de deur zal ik u zondag verwelkomen en u daar waar nodig wijzen op het =
mondkapje en afstandhouden.

Bij binnenkomst in de kerkzaal ontsmet u uw handen en wacht u tot u een pla=
atsje wordt aangewezen.

Bij het naar buiten gaan, gebruiken we onze vier uitgangen.
We moeten even de routine handhaven om netjes de kerkzaal te verlaten. We g=
ebruiken de vier uitgangen. Zie het kaartje hieronder. Als u de pijlen volg=
t, krijgen we geen opstoppingen en kruisend verkeer dat uitnodigt voor een =
knus onderonsje.

We gaan experimenteren met buiten koffiedrinken, als het weer dat toelaat!
Dat zal een feest worden om elkaar na de dienst weer even te ontmoeten!
Wel geldt ook hier natuurlijk dat u een eigen verantwoording heeft voor uw =
eigen gezondheid en die van anderen. Er staan diverse tafels en stoelen. Me=
t zitten kunt u het beste waarborgen dat u verantwoorde onderlinge afstand =
houdt. Kiest u ervoor om uw kopje in de hand te houden of op een statafel t=
e zetten, dan moet u echt uw best doen om niet op elkaars lip te kruipen.

Assisterende vrijwilligers gezocht. Wanneer we vinden dat dit ontmoetingsex=
periment met koffie/thee de 4e en 11e juli verantwoord verloopt, dan prober=
en we dat deze zomer voort te zetten. We zoeken daarvoor nog vrijwilligers =
die even de handen uit de mouwen willen steken. Het zou fijn zijn wanneer d=
ie hulp komt van niet-kerkenraadsleden. Die hebben het hele jaar zich al in=
gespannen. Meldt u daarvoor aan bij onze scriba Marieke Hofland. Uw medewer=
king is ook hierbij doorslaggevend.

Graag tot zondag!
Uw preses, Johan wagner

Vanaf heden hoeven kerkgangers zich niet meer vooraf aan te melden om een kerkdienst te kunnen meemaken.

Wel gelden er nog regels, w.o. dat we de aanwijzingen van de plaatsaanwijzers opvolgen, een mondkapje dragen

bij binnenkomst en vertrek en voldoende onderlinge afstand  houden.