Vakantie Bijbel Week 2022 met het thema: “Alles andersom”

Op dinsdag 25, woensdag 26 en donderdag 27 oktober (9.30 tot 12.00 uur) wordt de Vakantie Bijbel Week van de Hervormde Gemeente gevierd. Aan de hand van het thema “Alles andersom” gaan de kinderen in de Bijbelverhalen op zoek naar hoe het soms ‘anders’ gaat dan wat jij van tevoren had bedacht. Naast de bijzondere verhalen die worden verteld, worden er ook nieuwe  liedjes geleerd en “oude bekende” gezongen. We gaan creatief aan de slag met het thema én er is ruimte voor beweging en spel. Kortom een afwisselend programma met een mooie boodschap. De VBW is voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 en je kunt je nu al aanmelden via vbwmonster.nl Op deze site van vind je ook alle informatie over de VBW. Kortom geef je gauw op want de VBW 2022 wil je niet missen!

Namens de stuurgroep van de HG Monster, Jessica Kruis en Margreet Schellevis

 

Fokke Obbema kwam ons op een avond georganiseerd door V & T vertellen over zijn ervaringen na een hartstilstand: “Wat is de zin van ons leven” en  “Een zinvol leven”.
Hier staat een korte foto-impressie van een geslaagde avond.

 

 

 

 

met ingang van oktober wordt de aanvangstijd van onze kerkdiensten 10.00 uur!

Startzondag 18 september “Aan Tafel”

Na de mooie dienst in de kerkzaal was er volop gelegenheid om onder het genot een kopje koffie of thee, met een extra feestelijk koekje erbij, even bij te praten.

Om 11.15 was het tijd om in de benen te komen. Langs wegwijzers waar je alle kanten mee op kon gingen de deelnemers twee aan twee, gewapend met post-it briefjes en pen,  met elkaar in gesprek over de vragen die de wegwijzers opriepen. Omdat geen buitenwandelweer was, werd er volop gewandeld in de kerkzaal. Plaats genoeg, ook om er even bij te gaan zitten. Na 3 kwartier “wandelen” was er een hapje en een drankje in de Hoeksteenzaal en werd de oogst van de Post-it briefjes onder de vragen opgehangen, letterlijk en figuurlijk een kleurrijk geheel. Tineke liep de vragen langs en vatte de reacties samen of lichtte er een verrassend antwoord uit.

Bij de lunch werd het thema “Aan Tafel” zichtbaar en tastbaar doordat veel gemeenteleden iets meegenomen voor op het buffet: zoet en hartig, warm en koud voor iedere smaak was er een bordje vol! Om 14.00 uur besloten we deze bijzondere zondag.

Veel dank voor alle helpende handen, blije gezichten en positieve reacties!

Bekijk hier een foto-impressie:

Westland geeft warmte

Het zal u niet ontgaan zijn! De energieprijzen rijzen de pan uit. Veel mensen worden geconfronteerd met een twee-, drie – of verviervoudiging van de energierekening. En veel van hen komen in de financiële problemen. Zij kunnen de energierekening niet meer betalen en er is  ook geen geld voor de dagelijkse boodschappen. Het zijn niet alleen mensen met een kleine beurs. Ook de mensen met een gemiddeld inkomen komen in de problemen.

De regering en de gemeente Westland doen al veel om de mensen in nood te helpen. Zo is de energiebelasting op de energienota verlaagd (korting energiebelasting). Verder kan men de energietoeslag aanvragen. Is uw inkomen niet meer dan 120% van het sociaal minimum, dan kunt u misschien in aanmerking komen. De informatie vindt u op de site van de gemeente Westland: https://www.gemeentewestland.nl/uitkering-werk-bijstand-en-geldzorgen/uitkering-en-bijzondere-bijstand/bijzondere-bijstand-en-vergoedingen/energietoeslag/

 

Daarnaast is er een initiatief gestart: “Westland geeft warmte”. Een initiatief van de kerken (verenigd in het Diaconaal Platform Westland), samen met Stichting Voor elkaar Westland, Vitis Welzijn, Voedselbank en Vluchtelingenwerk. Vanuit dit initiatief zamelt men geld in. Het inzamelen gebeurt vanuit de solidariteitsgedachte. Mensen die de korting van de energiebelasting niet direct nodig hebben, kunnen een bedrag doneren aan “Westland geeft warmte”. Daarnaast benadert “Westland geeft warmte” verschillende fondsen voor een financiële bijdrage.

Met het ingezamelde geld steunt “Westland geeft warmte” mensen die hun energierekening niet kunnen betalen. Zij kunnen hiervoor een aanvraag indienen, welke beoordeeld wordt aan de hand van het inkomen en de energiekosten.

Meer informatie kunnen u vinden op de volgende site: https://www.notabene-communicatie.nl/westland-geeft-warmte. Daarnaast  ligt er een folder in de kerk. U kunt ook informatie opvragen bij Ton Waars, diaken (email: collegevandiakenen@pgmonster.nl of 06 53657133). Kunt u iets missen, dan kunt u doneren: NL30 RABO 0189 3447 76 t.n.v. St. Voor elkaar Westland o.v.v. Westland geeft Warmte. Heeft u hulp nodig, dan kunt u via Vitis Welzijn een aanvraag indienen; te bereiken via welzijnsdiensten@vitiswelzijn.nl of u kunt langs gaan: Havenstraat 16 Monster (Buurt Informatiepunt van Vitis Welzijn).

 

 

Zo’n veertig belangstellenden van binnen en buiten onze kerk luisterden dinsdagavond naar het boeiende en inspirerende betoog van theoloog Jos van Oord hoe we om kunnen gaan met de eeuwenoude bijbelse verhalen op een manier dat ze onze fantasie prikkelen en ons kunnen troosten en inspireren.
Na afloop konden er vragen worden gesteld en konden we ervaringen delen.

Kortom, een zeer geslaagde avond georganiseerd door Vorming &  Toerusting!

 

 

Bedankt!

Wist u dat onze gemeente wel 120 vrijwilligers heeft die samen 202 taken vervullen!
Op vrijdagavond 20 mei werden die vele vrijwilligers eens extra in het zonnetje gezet.
Bij binnenkomst werd ieder “geridderd” met een wasknijper met opschrift. Later bleek dit tot een interactieve ontmoeting te leiden.

Daarbij kwam veel plezier, maar ook gedrevenheid om de hoek kijken, precies zoals onze vrijwilligers werken in de kerk!
Bij een hapje en een drankje kwam ook nog aandacht en invulling aan de orde, tijdens een oer-Hollands potje Bingo waarbij het “Bingo” roepen vervangen werd door “Bedankt!”
Bij het afscheid  was er een klein blijk van de grote waardering met een knipoog, want bij de pen (met opschrift) kwam onwillekeurig de gedachte naar boven:

“wie schrijft, die blijft” en dat hopen we natuurlijk! Want samen met deze grote groep vrijwilligers kunnen we een sprankelende gemeente zijn en blijven!

Hieronder een korte impressie!